Faktúry 2017

 

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 2017000001  licencia  88.00  04.01.2017  Pavol Halanda  Michal nad Žitavou 279  40351467
 2017000002  elektrická energia  789.16   04.01.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000003  elektrická energia 942.20   04.01.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000004  prevádzkovanie obecného cintorína  120.00   04.01.2017  Jozef Melišek P.S.M.  Veľké Lovce 138  40062937
 2017000005  systémová podpora URBIS 77.50   11.01.2017  MADE spol. s.r.o.   Hurbanova 14/A, Banská Bystrica  36041688
 2017000006  bezpečnostná karta 10.76  11.01.2017  Jablotron Slovakia, s.r.o.   Sasinkova 14, Žilina  31645976
 2017000007  údržba miestnych komunikácií 184.00  11.01.2017  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.   Štúrova 147, Nitra  35960736
 2017000008  telefónne hovory 82.89  23.01.2017  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270
 2017000009  hygienické potreby 141.32  23.01.2017  PRESIS s.r.o.   Šoltésovej 14, Nové Zámky  46376453
 2017000010  Kniha Tekov z neba - záloha 286.00  23.01.2017  CBS spol. s.r.o.   Kynceľová 54  36754749
 2017000011  zemný plyn 965.00  23.01.2017   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000012  prehliadka a servis plynových kotlov 178.61  23.01.2017  Jozef Kollár - PLYNOTHERM  Výskumnícka 48, Hurmanovo   47832452
 2017000013  potraviny 115.54  23.01.2017  COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
 2017000014  zemný plyn 249.70  23.01.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000015  potraviny  148.66  23.01.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000016  potraviny 304.97  23.01.2017  COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
 2017000017  telefónne hovory, internet 41.62  26.01.2017  Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000018  údržba miestnych komunikácií 198.16  26.01.2017  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.   Štúrova 147, Nitra  35960736
 2017000019  predaj smetných nádob  98.53  26.01.2017  Brantner Nové Zámky, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 2017000020  stravné lístky   753.37  02.02.2017  DOXX-Stravné lístky  Kálov 356, Žilina  36391000
 2017000021  údržba výťahov  48.00  02.02.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310
 2017000022  údržba rohože  19.43  02.02.2017  Berendsen  Drietoma 920  44506031
 2017000023  telefónne hovory, internet  41.00  02.02.2017  Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000024

 licencia

 20.40  02.02.2017

 Slov. ochr. zväz autorský k hub. dielam

 Rastislavova 3, Bratislva2  00178454
 2017000025

 potraviny

258.45  02.02.2017

 COOP Jednota

 Hlavné nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000026

 potraviny

186.00  02.02.2017

 Huraj Hlavička 

 Kasárenská 5A, Nové Zámky   34584293
 2017000027

 potraviny

55.80  04.02.2017

 Mirkom, s.r.o. 

 Hlavná 8/14, Marcelová   44886764
 2017000028

 zemný plyn

965.00  04.02.2017

 SPP, a.s. 

 Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000029

 elektrická energia 

814.03  04.02.2017

 Magna Energia, a. s. 

 Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000030

 elektrická energia 

901.11  04.02.2017

 Magna Energia, a. s. 

 Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000031

 vodné a stočné 

33.29  08.02.2017

 Západoslov. vod. spol., a.s. 

 Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000032

 vodné a stočné

25.86  08.02.2017

 Západoslov. vod. spol. a.s. 

  Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

December

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH