Faktúry 2011

Január

Číslo Popis Suma v EUR Partner
511000088 prevádzka a registrácia webovej stránky 95,56 Yegon, s.r.o., Bratislava
0020110118 systémová podpora URBIS 172,61 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
299 posyp miestnych komunikácií 182,51 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s., Nové Zámky
4480000260 plyn - kultúrny dom 1028,00 RWE Gas Slovensko
4480000574 plyn - zdravotné stredisko 251,00 RWE Gas Slovensko
4480000573 plyn - obecný úrad 338,00 RWE Gas Slovensko
4480000572 plyn - telovýchovná jednota 508,00 RWE Gas Slovensko
8721826338 telefón - kultúrny dom 14,77 T-COM Bratislava
211400001 práce s montážnou plošinou 120,00 Jozef Korpáš, Veľké Lovce č. 150
4721826318 telefón a internet 45,34 T-COM Bratislava
1041002906 odvoz komunálneho odpadu 1709,74 Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky
200000683 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce 29680,98 EURO-BUILDING,a.s., Bratislava
0032819120 poplatky za telefón 64,28 Orange Slovensko,a.s., Bratislava
1000008653 vedenie účtu CP 200,00 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava
7140490347 elektrina 1771,60 ZSE Energia, a.s., Bratislava
7140490346 prípojka na centrálnu zónu 8,41 ZSE Energia, a.s., Bratislava
2010125 práce so žeriavom 63,21 AGROPROFIT Bešeňov a.s., Bešeňov
110033 potraviny - kuchyňa 94,12 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky
110040 potraviny - kuchyňa 171,34 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky
2011100278 analýza odpadových vôd - ČOV 82,06 BEL/NOVAMANN International s.r.o., Bratislava
7100642279 poplatky za telefón 12,26 T-mobile, Bratislava
OF0014 oprava vozidla 69,53 Martin Kliský, FRANKL - II., Veľké Lovce 606

 

 

Február

Číslo Popis Suma v EUR Partner
0111017468 jedálne kupóny 547,20 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
6470003008 matričné dokumenty 26,79 Tlačiareň MV SR, Bratislava
20 posyp miestnych komunikácií 262,92 Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nové Zámky
8722937707 poplatky za telefón a internet 52,49 Slovak Telekom a.s., Bratislava
110152 potraviny - kuchyňa 126,22 COOP Jednota,s.d., Nové Zámky
20110016 náplň do tlačiarne, aktualizácia programu 170,40 ŠTRBA-Company, Peter Štrba, Veľké Lovce 601
8/2011 potraviny - kuchyňa 434,49 Ing. Paulík Pavol, Nové Zámky
4722937732 poplatky za telefón-kultúrny dom 14,89 Slovak Telekom,a.s. Bratislava
4440000801 plyn - obecný úrad 283,00 RWE Gas Slovensko,s.r.o.
4440000800 plyn - telovýchovná jednota 425,00 RWE Gas Slovensko,s.r.o.
4440000802 plyn - zdravotné stredisko 210,00 RWE Gas Slovensko,s.r.o.
4440000799 plyn - kultúrny dom 829,00 RWE Gas Slovensko,s.r.o.
5011000214 Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce 623,25 I.B.S., spol. s r.o., Žilina
1041100195 odvoz TKO 1808,02 Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky
7240279232 elektrina 1646,52 ZSE Energia,a.s., Bratislava
7240279231 elektrina-centrálna zóny 8,41 ZSE Energia,a.s., Bratislava
260002517 za spotrebu vody 32,40 ZsVS, a.s., Nové Zámky
160051563 za spotrebu vody 33,32 ZsVS, a.s., Nové Zámky
7011650035 vyjadrenie k PD-Polyfunkčný objekt 16,56 ZsVS, a.s., Nové Zámky
06/2011 usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebísk 120,00 Jozef Melišek, P.S.M., Veľké Lovce 138
7110400228 za nájom 45,90 Slovenský pozemkový fond, Bratislava
2111103940 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 SOZA, Bratislava
5113221907 telefónne hovory 61,02 Orange Slovensko, a.s.
110285 potraviny-kuchyňa 157,19 COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
2011101097 analýza - odpadové vody z ČOV 82,06 BEL/NOVAMANN International s.r.o., Bratislava
120110279 odborné stanovisko k PD - Polyfunkčný objekt 178,20 TUV SUD Slovakia s.r.o., Bratislava

 

 

Marec

Číslo Popis Suma v EUR Partner
7101701112 telefónne hovory 12,26  Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
7011630054 kontrola funkčnosti hydrantov  79,97  ZsVS, a.s., Nové Zámky 
1723955118  telefónne hovory, internet - OU  53,71  Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
17/2011 potraviny-kuchyňa 526,96 Ing. Pavol Paulík, Nové Zámky
4494001601 plyn-zdravotné stredisko 181,00 RWE Gas Slovensko,s.r.o.
4494001600 plyn-OÚ 244,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
4494001599 plyn-telovýchovná jednota 366,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
4494001598 plyn-kultúrny dom 664,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
110415 potraviny-kuchyňa 104,87 COOP Jednota Nové Zámky,s.d.
110414 kuchyňa 118,63 COOP Jednota Nové Zámky,s.d.
1723955132 telefónne hovory 14,94 T-COM
1040311 stavebný dozor - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce 2236,53 REGRO,s.r.o., Nové Zámky
107/2011 PD-Polyfunkčný objekt-elektrická prípojka 100,00 ELPRO, Nové Zámky
7200388405 elektrina 100,34 ZSE Energia,a.s., Bratislava
7200388404 elektrina 1848,73 ZSE Energia,a.s., Bratislava
7200388403 elektrina 623,77 ZSE Energia,a.s., Bratislava
0111028455 stravné lístky 473,60 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1041100448 odvoz TKO 1718,47 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
260005516 za vodu 26,40 ZsVS, a.s., Nové Zámky
0083111 obecný rozhlas 2837,04 FORTE Acoustic, spol. s r.o.
110520 potraviny-kuchyňa 162,63 COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
26/2011 znalecký posudok 46,48 Ing. Vladimír Kuruc, Nitra
1002008398 toaletný papier 76,92 Hagleitner Hygiene SK Bratislava
5100014446 prípojka k Polyfunkčnej budove 632,81 ZSE Distribúcia, a.s.
2011101877 analýzy odpadovej vody - ČOV 82,06 BEL/NOVAMANN International,s.r.o.
5116737042 telefónne hovory 59,99 Orange
69002935261 telefón 19,90 T-COM
20110050 náplň do tlačiarne, aktualizácia 117,60 ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce
7102776880 telefónne hovory 12,26 Slovak Telekom,a.s.
110605 potraviny-kuchyňa 119,73 COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

 

 

Apríl

Číslo Popis Suma v EUR Partner
2011006 geometrický plán 186,50 Ing. Marta Hesounová
1050311 polyfunkčný objekt - predbežný rozpočet, statický prepočet 2364,00 REGRO, s.r.o., Nové Zámky
30/2011 potraviny-obecná kuchyňa 389,74 Ing. Pavol Paulík, Nové Zámky
OF0072 výmena oleja - auto 53,75 Martin Kliský, FRANKL-II.
2724969937 telefón, internet 53,58 Slovak Telekom, a.s.
211400013 montáž plošinou 92,76 Jozef Korpáš, Veľké Lovce
8724969948 telefón - KD 14,89 Slovak Telekom, a.s.
4460001570 plyn - TJ 101,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
4460001571 plyn - zdrav.stred. 75,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
4460001569 plyn 153,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
4460001568 plyn 278,00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
42/2011 plavecký výcvik - prevoz žiakov ZŠ 208,00 SOŠ, Dvory nad Žitavou
111039473 stravné lístky 630,40 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
110713 potraviny-kuchyňa 200,59 COOP Jednota Nové Zámky, SD
260010186 spotreba vody 34,80 ZsVS, a.s. Nové Zámky
2011/23 audít 840,00 Ing. Juliana Farkasová - audítor Nové Zámky
7130610204 spotreba elektriny-CZ 8,41 ZSE Energia,a.s. Bratislava
7130610205 spotreba elektriny-VO 1804,46 ZSE Energia,a.s. Bratislava
1041100686 odvoz KO 2819,96 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
110765 potraviny-kuchyňa 131,73 COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
20110076 patch kábel UTP,... 109,80 Peter Štrba, Veľké Lovce 601
1135300106 inzercia 97,92 Petit Press, a.s. Nitra
110043 žalúzie a sieťky ZŠ a MŠ 3113,66 CIMA-S,s.r.o. Palárikovo
44/2011 vypracovanie Žiadosti o NFP - CZ 9874,28 SENSIM,s.r.o. Žilina
5120082404 mobil 64,45 Orange Slovensko,a.s.
2011002 materiál - aktiv.práce 75,80 RO-JA Veľké Lovce

 

 

Máj

Číslo Popis Suma v EUR Partner
5011100052 práce - CZ 128159,29 I.B.S.,spol.s r.o. Žilina
1060511 stavebný dozor - ZŠ s MŠ 1990,66 REGRO,s.r.o. Nové Zámky
1070511 stavebný dozor - CZ 2008,32 REGRO,s.r.o. Nové Zámky
1080511 projektová dokumentácia - polyfunkčný objekt 6408,00 REGRO,s.r.o. Nové Zámky
7220370049 elektrická energia - VO 1848,78 ZSE Energia,a.s. Bratislava
1041100971 odvoz KO 1960,19 Brantner Nové Zámky, s.r.o.

 

 

Jún

Číslo Popis Suma v EUR Partner
1090611 stavebný dozor-CZ 2078,98 REGRO,s.r.o.
1041101236 odvoz KO 1918,91 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
7150504889 elektrická energia-VO 1615,76 ZSE Energia, a.s.

 

 

Júl

Číslo Popis Suma v EUR Partner
1110711 stavebný dozor - CZ 2061,31 Regro,s.r.o.
7160475862 elektrická energia 1845,28 ZSE Energia,a.s.
1041101515 odvoz KO 1912,62 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
1130711 rozpočet-Polyfunkčný objekt 2364,00 Regro, s.r.o.
1120711 projektová dokumentácia - PO 6408,00 Regro, s.r.o.
5011100110 stavebné práce - CZ 141109,46 I.B.S., spol. s r.o., Žilina
101107001 oprava - ČOV 5472,00 ZONEX,s.r.o. Levice

 

 

August

Číslo Popis Suma v EUR Partner
2011054 nákup stoličiek - KD 4050,00 M.I.L. SYSTEM Bratislava
1140811 stavebný dozor-CZ 2025,98 REGRO, s.r.o.
7450022814 elektrická energia 1845,29 ZSE Energia,a.s.
1041101793 odvoz KO 1934,31 Brantner Nové Zámky, a.s.
2011090 nákup stolov-KD 3458,00 NZ Interier,s.r.o. Nové Zámky

 

 

September

Číslo Popis Suma v EUR Partner
5011100143 stavebné práce - CZ 136919,76 I.B.S.,spol. s r.o., Žilina
5011100130 práce-CZ 1661,29 I.B.S.,spol. s r.o., Žilina
7475255205 elektrická energia 1845,29 ZSE Energia,a.s.
1041102080 odvoz KO 3012,71 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
382011 verejné obstarávanie-CZ 2343,10 DJ STAV,s.r.o. Banská Bystrica

 

 

Október

Číslo Popis Suma v EUR Partner
1112001 oprava miestnych komunikácií 9120,00 KOREKT,s.r.o. Komárno
20110333 kanalizačné rúry 1122,12 VLADAP Plus,s.r.o. , Dolný Ohaj
1151011 stavebný dozor-CZ 1528,32 REGRO,s.r.o. Nové Zámky
7445436138 elektrická energia 1845,29 ZSE Energia,a.s.
1041102344 odvoz KO 1989,23 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
4200001713 plyn-vyúčtovanie 1417,58 RWE Gas Slovensko

 

 

November

Číslo Popis Suma v EUR Partner
20111120 verejné obstarávanie - "Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Veľké Lovce" 3240,00 LEGAL TENDER s.r.o. Bratislava
20111119 verejné obstarávanie - Polyfunkčný objekt 3000,00 LEGAL TENDER s.r.o. Bratislava
7445543573 elektrická energia 1296,35 ZSE Energia, a.s.
1041102615 odvoz KO 1952,15 Brantner Nové Zámky, s.r.o.

 

 

December

Číslo Popis Suma v EUR Partner
4447006219 plyn 1268,00 RWE Gas Slovensko
140/2011 externý manažment- CZ 1542,86 SENSIM,s.r.o. Žilina
139/2011 externý manažment  - CZ 1542,86 SENSIM,s.r.o. Žilina
1041102913 odvoz KO 1973,84 Brantner Nové Zámky, s.r.o.

 

 

Objednávky 2011

Júl

Číslo Popis Suma v EUR Partner
114/IM/BA/2011 objednávka stoličiek do kultúrneho domu 4050,00 M.I.L. SYSTÉM, Bratislava
376/2011 objednávka stolov do kultúrneho domu 3458,00 NZ INTERIER, s.r.o., Nové Zámky

 

 

September   

Číslo Popis Suma v EUR Partner
439/2011 oprava miestnych komunikácií 5558,40 KOREKT spol. s r.o., Komárno