Faktúry 2016

 

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 2016000001  prevádzkovanie obecného cintorína 120,00   4.1.2016  Jozef Melišek P.S.M.  Veľké Lovce 138  40062937
 2016000002  licencia programu orfeus 88,00   4.1.2016  Pavol Halanda  Michal nad Žitavou 279  40351467
 2016000003  program urbis  77,50   5.1.2016  MADE spol. s r. o.   Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica   36041688
 2016000004  letecké fotografie do programu  996,00  5.1.2016  Národná geograficko informačná, s.r.o.  Mostná 72, Nitra  46795481
2016000005 telefónne hovory, internet  43,44 5.1.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000006 tork - hyg. potreby  89,62 8.1.2016 Presis s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky  46376453
2016000007 elektrická energia  943,06 8.1.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000008 elektrická energia  858,00 8.1.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000009 bezpečnostná sim 10,76 13.1.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina  31645976
2016000010 oprava služ. auta 253,19 15.1.2016 Frankl servis, s.r.o. Murgašova 70, 940 01 Nové Zámky  46946756
2016000011 telefónne hovory  70,90 18.1.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000012 zemný plyn  959,00 18.1.2016 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256
2016000013 potraviny 44,00 18.1.2016 COOP Jednota Hlavné nám 6, Nové Zámky  00168882
2016000014 potraviny 98,23 25.1.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2016000015 potraviny  305,88 25.1.2016 COOP Jednota  Hlavné  nám 6, Nové Zámky 00168882
2016000016 napojenie prípojok na kanalizáciu 2.488,00 25.1.2016 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce č. 601 45558019
2016000017 potraviny 141,90 27.1.2016 Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
2016000018 náplne do tlačiarne  162,51 27.1.2016 Damedis, s.r.o.  Krenová 19, Brno  26931664
2016000019 odpadová voda 84,00 27.1.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2016000020 tlač - infolist obce  129,15 29.1.2016 Jaroslav Oprala Garmondnitra  Tr. A. Hlinku 10, Nitra  17616093
2016000021 vedeniu účtu cenných papierov  315,00 29.1.2016 Centrálny depozitár cenných papierov SR ul. 29. augusta 1/A, Bratislava  31338976
2016000022 kultúrny dom - hyg. potreby  83,40 29.1.2016 Hegleitner Hygiene Slovensko s.t.o.  Diaľničná cesta 27, Senec 35840790
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 2016000023  elektrická energia  873,40  1.2.2016  Magna Energia a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2016000024  elektrická energia   878,79  1.2.2016  Magna Energia a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2016000025  oprava čerpadla ČOV 240,00   1.2.2016  Milanj Uhrík  Nitrianska 26, Komjatice   32803532
 2016000026  potraviny  278,60  3.2.2016  COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2016000027 čistenie rohože 18,90 3.2.2016 Berendsen textil servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000028 zemný plyn 959,00 3.2.2016 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256
2016000029 servis a údržba výťahov  48,00 4.2.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtook na Ostrove  31426310
2016000030 telefónne hovory, internet  45,29 8.2.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000031 potraviny 106,75 8.2.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová  44886764
2016000032 stravné lístky  631,64 8.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000
2016000033 predaj vriec 16,80 12.2.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000034 odvoz, prenájom, uloženie KO 1.970,04 12.2.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000035 elektrická energia  1111.36 15.2.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000036 vodné a stočné  18.14 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000037 vodné a stočné  14.25 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000038 vodné a stočné  2.59 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000039 potraviny 296.50 15.2.2016 COOP Jednota, s. d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000040 vlajky 68.56 16.2.2016 Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice 28511042
2016000041 stožiare na vlajky, doprava  737.19 16.2.2016 Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice 28511042
2016000042 telefónne hovory  70.90 17.2.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000043 inštalácia tlačiarne  88.80 17.2.2016 Peter Straňák PROFI-SERVIS Štefánikova 84, Nitra  40684211
2016000044 oprava inštal. programu 25.80 18.2.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava  31355374
2016000045 licencia za použitie hudobných diel  20.40 18.2.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Brtaislava 2 00178454
2016000046 odpadová voda  84.00 22.22016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2016000047 robot univerzálny - obecná kuchyňa  2.520.00 25.2.2016 GASTRO-HAAL, s.r.o.  Považská 16, Nové Zámky 31435076
2016000048 potraviny   383.02

25.2.2016

 COOP Jednota, s.d.   Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2016000049 pozemok centrálnej zóny - nájomné 45.90 25.2.2016 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava  17335345
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000050  stravné lístky  712.80   1.3.2016  DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina   36391000 
2016000051 elektrická enrgia  878.79   2.3.2016  Magna Energia, a.s.  Nitriasnka 7555/18, Piešťany   35743565 
2016000052  elektrická energia  873.40   2.3.2016  Magna Energia, a.s.   Nitriasnka 7555/18, Piešťany    35743565 
2016000053  zemný plyn  959.00  2.3.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a  35815256
2016000054 údržba a výmena rohože  19.14   2.3.2016  BERENDSEN textil servis, s.r.o.  Drietoma 920 44506031 
2016000055 potraviny  168.17 2.3.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2016000056  potraviny  221.00 2.3.2016  COOP Jednota   Hlavné nám č. 6, Nové Zámky  00168882 
2016000057  servis a údržba výťahu   48.00 2.3.2016  Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove  314263310 
2016000058  potraviny   242.40 2.3.2016   Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000059  vodné a stočné  19.44  7.3.2016   Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky  36550949 
2016000060  vodné a stočné  12.96 7.3.2016   Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 
2016000061  vodné a stočné  14.26  7.3.2016  Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 
2016000062  telefónne hovory, internet  43.14  7.3.2016   Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469 
2016000063 elektrická energia  756.37  7.3.2016   Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany  35743565 
2016000064  predaj vriec   8.40  7.3.2016   Brantner Nové Zámky, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky 31440291 
2016000065  odvoz, uloženie KO  2024.26  10.3.2016   Brantner Nové Zámky, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000066  potraviny  307.07  14.3.2016   COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882 
2016000067 servis auta  141.60  16.3.2016  Frankl Servis s.r.o.  Murgašova 70, Nové Zámky  46946756 
2016000068  dodávka piesku   120.00 21.3.2016  GUBO, s.r.o.   Bešeňov č. 623  36557463 
2016000069  tlač poštového peňažného poukazu   13.67 21.3.2016  Slovenská pošta, a.s.   Partizánska cesta č.9, B. Bystrica  36631124 
2016000070  potraviny  152.84  21.3.2016  Mirkom s.r.o.  Hlavná 14, Marcelová  44886764 
2016000071 osvedčovacie knihy  31.31  22.3.2016 Centrum polygrafických služieb  Sklabinská 1, Bratislva  42272360 
2016000072   servis, inštalácia notebooku  336.00 22.3.2016 Štrba-Company s.r.o.  Veľké Lovce č. 801  47353961 
2016000073  telefónne hovory   71.98 23.3.2016  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 
2016000074  potraviny   224.22 23.3.2016  COOP Jednota  Hlavné  nám. č. 6, Nové Zámky  00168882 
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000075  elektrická energia   873.40  5.4.5016  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany 35743565 
2016000076  elektrická energia   878.79   5.4.2016  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000077  zemný plyn  959.00   5.4.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 
2016000078  stravné lístky   712.80   5.4.2016  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina  36391000 
2016000079 telefónne hovory, internet 44.17 5.4.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000080 čistenie rohože 22.82 5.4.2016 Berendsen Textil Servis, s.r.o.  Drietoma 920 44506031
2016000081 systémová podpora URBIS 77.50 5.4.2016 MADE spol. s r.o.  Lazovná 69, B. Bystrica 36041688
2016000082 práca montážnou plošinou 106.08 5.4.2016 Jozef Korpáš Veľké Lovce č. 150 14082365
2016000083 potraviny 234.48 5.4.2016 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000084 potraviny 133.33 5.4.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000085 ročný paušál za tepelné čerpadlo 302.40 5.4.2016 Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A, Bratislava 31388841
2016000086 servis a údržba výťahov 48.00 5.4.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1/ Štvrtok na Ostrove  31426310
2016000087 bezpečnostný systém 10.76 7.4.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2016000088 potraviny 159.90 7.4.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000089 plastové vrecia 8.40 11.4.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000090 odvoz, prenájom, uloženie KO 2051.20 11.4.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000091 vodné a stočné 25.92 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17. Nové Zámky 36550949
2016000092 vodné a stočné 23.33 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000093 vodné a stočné 12.96 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000094 funkcia požiarneho a bezp. technika 120.00 13.4.2016 Ing. Stanislav Petráš Radava č. 71 44993579
2016000095 potraviny 269.43 15.4.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000096 potraviny 124.23 15.4.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelováí 44886764
2016000097 elektrická energia 484.88 15.4.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000098 elektrická energia 124.55 15.4.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 8, Piešťany 35743565
2016000099 export údajov  120.00 15.4.2016 Národné inf. stredisko SR, a.s.  Pribinova 4, Bratislava  35751291
2016000100 tlačivá pre matriku 29.70 18.4.2016 Centrum polygraf. služieb Sklabinská 1, Bratislava  42272360
2016000101 telefónne hovory 70.90 18.4.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000102 thuje 540.00 18.4.2016 Záhrada a Kvety Kútiky, s.r.o. Kútiky 1, Šurany  46000585
2016000103 strešná krytina 3297,00 22.4.2016 FERMONT Veľké Lovce č. 408 40063925
2016000104 elektronický právny systém  85,20 22.4.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.  Martina Rázsa 23A, Žilina 1 31592503
2016000105 projketové manažérstvo projketu "Terénna sociálna práca" 2821,40 22.4.2016 STENOR s.r.o.  Madáchova 28, Bratislava  44763158
2016000106 potraviny 73,57 25.4.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 14, Marcelová  44886764
2016000107 potraviny 284,23 25.4.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000108 potraviny   192,90 2.5.2016  Juraj Hlavička - DAJA  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293 
2016000109  potraviny   97,36 3.5.2016  Mirkom s.r.o.   Hlavná 14, Marcelová  44886764 
2016000110  zemný plyn   959,00  3.5.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 
2016000111  elektrická energia    873,40 3.5.2016  MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565 
2016000112 elektrická energia  878,79 3.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany   35743565
2016000113 tlač infolistu obce  151,20 3.5.2016 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Tr. A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000114 údržba rohože  19,14 3.5.2016 Berendsen Textil Servis, s.r.o.  Drietoma 920 44506031
2016000115 údržba výťahu  48,00 3.5.2016 Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2016000116 stravné lístky 719,29 4.5.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2016000117 potraviny 234,90 4.5.2016 COOP JEdnota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000118 telefónne hovory  45,11 6.5.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000119 tork - hygienické potreby  135,34 11.5.2016 Presis s.r.o.  Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453
2016000120 analýza vody  84,00 11.5.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000121 elektrická energia 384,46 11.5.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000122 vodné a stočné 9,07 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000123 vodné a stočné 12,96 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000124 vodné a stočné 24,62 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000125 odvoz, uloženie kontajnera  154,52 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000126 odvoz, uloženie komunálneho odpadu 2134,10 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000127 predaj vriec  16.80 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000128 mobilný telefón  215,45 11.5.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000129 potraviny 145,27 16.5.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000130 potraviny 306,72 20.5.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000131 telefónne hovory    88,55 20.5.2016  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 
2016000132 potraviny   281,53 26.5.2016  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky  00168882 
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000133  stravné lístky   748,40 2.6.2016  DOXX - stravné lístky, s.r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000 
2016000134  poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu   59,76 2.6.2016  VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1, Bratislava   31320155 
2016000135  potraviny   143,12 2.6.2016  Mirkom s.r.o   Hlavná 14, Marcelová  44886764 
2016000136  plastové známky pre psov  28,80  2.6.2016  Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX  Centrum 19/24, Považská Bystrica  10886567 
2016000137  servis a údržba výťahu   48.00 2.6.2016  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove  31426310 
2016000138  zemný plyn  959,00 2.6.2016  SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256 
2016000139  elektrická energia  878,79  2.6.2016  MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565 
2016000140  elektrická energia   873,40  2.6.2016  MAGNA ENERGIA a.s.    Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000141 rohož - servis 19,14 3.6.2016 Berendsen s.r.o  Drietoma 920 44506031
2016000142 potraviny  283,29 3.6.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, nové Zámky 00168882
2016000143 potraviny 243,00 3.6.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000144 kontajner na bio odpad  120,00 3.6.2016 JRK Waste Management s.r.o.  Grosslingova 17, Bratislava  45423237
2016000145 analýza odpadovej vody  84,00 6.6.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000146 telefónne hovory, internet 46,61 6.6.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000147 vodné a stočné 12,96 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000148 vodné a stočné 3,89 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000149 vodné a stočné  29,81 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000150 toner, revízia, kamer. systém 625,20 6.6.2016 Štrba-Company s.r.o.  Veľké Lovce 801 47353961
2016000151 auditorské služby  2004,00 6.6.2016 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinoiv 7, Nové Zámky 36110345
2016000152 elektrická energia  411,46 10.6.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000153 poskytnutie informácií z banky  60,00 14.6.2016 Prima banka Slovensko. a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951
2016000154 predaj vriec  8,40 14.6.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000155 odvoz, prenájom, uloženie KO 2052,95 14.6.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000156 kontrola a servis hasiacich prístrojov  367,80 17.6.2016 M. Vojtko - ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, Topoľčany 11765968
2016000157 potraviny 305,91 17.6.2016 COOP Jednota Nové Zámky Hl. námestie 6, Nové Zámky  00168882
2016000158 elektrická energia 54,83 17.6.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
 2016000159  záhradnícke práce  118,00  17.6.2016 Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden   Malá Baračka 307, 935 36 Beša 45467811 
2016000160 telefónne hovory  82,89 20.6.2016 Orange Slovensko  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000161 náhradné súčiastky  193,90 24.6.2016 Mountfield SK, s.r.o.  Červenej ramády 1, Martin  36377147
2016000162 potraviny  228,52 24.6.2016 COOP Jednota Nové Zámky Hl. námestie 6, Nové Zámky 00168882
2016000163 potraviny  54,32 24.6.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000164 dopravné zrkadlo 159,60 24.6.2016 VIAPRO, s.r.o.  Strojárenská 4, Trnava 36693693
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000165  potraviny   161,40 4.7.2016  Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293 
2016000166  výkon funkcie požiarneho a bezp. technika  120,00  4.7.2016  Ing. Stanislav Petráš  941 42 Radava 71  44993579 
2016000167  systémová podpora URBIS   77,50 4.7.2016  MADE spol. s r.o.   Lazovná 69, B. Bystrica   36041688 
2016000168  potraviny    267,00 4.7.2016  COOP Jednota, s.d.   Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882 
2016000169 servis a údržba výťahov  48,00 4.7.2016 NÉMETH LIFT, s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2016000170 údržba a výmena rohože  22,98 4.7.2016 BERENDSEN textil servis s.r.o.  Drietoma 920, Drietoma  44506031
2016000171 telefónne hovory, internet 43,74 4.7.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000172 elektrická energia  963,23 4.7.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000173 zemný plyn  959,00 4.7.2016 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256
2016000174 odvoz bio odpadu 60,00 4.7.2016 BIO energie s.r.o.  Veľké Lovce 801 46825282
2016000175 elektrická energia  747,95 4.7.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000176 stravné lístky 755,00 8.7.2016

DOXX - Stravmé lístky, spol. s .r.o. 

Kálov 356, Žilina  36391000
2016000177 bezp. systém  10,76 11.7.2016

Jablotron Slovakia, s.r.o. 

Sasinkova 14, Žilina  31645976
2016000178  vytýčenie plynovodu 125,63  11.7.2016 

Distribúcia SPP, a.s. 

Mlynské nivy 44/b, 823 11 Bratislava 35910739
2016000179 elektrická energia  306,58 11.7.2016

Magna Energia, a.s. 

Nitrianska 7555/16, Piešťany  35743565
2016000180 orezávanie letorastov, mulčovanie  192,00 11.7.2016

Poľnohosp. družstvo Kolta

Kolta 00199281
2016000181 potraviny 107,66 11.7.2016

RAB, s.r.o. 

Semerovo č. 1, 941 32 Semerovo  36528404
2016000182 vodné a stočné   34,99 11.7.2016 

Západoslov. vod. spol., a.s.  

Ľanová 17, Nové Zámky  36550949 
2016000183 vodné a stočné  2,59  11.7.2016  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000184 vodné a stočné  14,26  11.7.2016  Západoslov. vod. spol., a.s.    Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 
2016000185 potraviny   198,26 13.7.2016  COOP Jednota, s.d.   Hlsvné nám. č. 6, Nové Zámky  00168882 
2016000186 rozbíjanie betónov, odvoz zeminy, kamenivo 663,00 13.7.2016 GUBO, s.r.o.  č. 623, 941 41 Bešeňov 36557463
2016000187 výkopové práce, odvoz zeminy, dodávka piesku  972,00 13.7.2016 GUBO, s.r.o.  č. 623, 941 41 Bešeňov 36557463
2016000188 AVIA-servis 456,50 18.7.2016 AV mobil spol s r.o.  Viničná 1, Nové Zámky 36546585
2016000189 vytýčenie siete - kanalizácia  54,05 18.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000190 školenie, evid. IS ochrany os. údajov  39,60 18.7.2016 ITAK s.r.o.  Baštová 38, Komárno 36523488
2016000191 laboratórne vyšetrenie vzoriek zeleniny po záplavách 240,60 18.7.2016 Štátny eterinárny a potr. ústav Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín 42355613
2016000192 telefónne hovory  82,89 22.7.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000193 predaj vriec  12,60 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000194 odvoz VOK KO, uloženie  239,66 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000195 odvoz KO, uloženie 3028,70 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000196 kamery, zdroje, podružný materiál 654,00 22.7.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000197 prepojenie verejného rozhlasu, kamier, merača, prenájom plošiny  1035,36 22.7.2016  ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801  47353961
2016000198 diagnostika PC, revízia, toner 336,00 22.7.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801  47353961
2016000199 potraviny 99,04 29.7.2016 RAB, s.r.o.  Semerovo č. 1 36528404
2016000200 rozbor vody 154,01 29.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Nábrežie za Hydrocentrálou 4, Nitra 36550949
2016000201 potraviny 310,19 29.7.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000202 terénne úpravy  387,00 29.7.2016 GUBO, s.r.o. č. 623, Bešeňov 36557463
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000203  zemný plyn   959,00 3.8.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256 
2016000204  servis a údržba výťahu 48,00  3.8.2016  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310 
2016000205  rohož - údržba, servis   19,43 3.8.2016  Berendsen Textil Servis s.r.o.   Drietoma 920  44506031 
2016000206  stravné lístky    683,59 4.8.2016  DOXX-Stravné lístky, spol s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000 
2016000207 elektrická energia 963,23 4.8.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000208 elektrická energia  747,95 4.8.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000209 telefónne hovory, internet  43,26 4.8.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000210 potraviny  78,90 4.8.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000211 betón 115,20 4.8.2016 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463
2016000212 poplatok MAS ZT, spracovanie dokumentov  1000,00 8.8.2016 MAS ZT M.R. Štefánika 1, Maňa 42119545
2016000213 odpadová voda 84,00 8.8.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000214 elektrická energia  481,45 8.8.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000215 potraviny 154,53 15.8.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000216 potraviny 71,40 15.8.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000217 odvoz, prenájom, uloženie KO 2067,99 15.8.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000218 AVIA - servis 54,50 15.8.2016 AV mobil spol. s r.o.  Viničná 1, Nové Zámky 36546585
2016000219 infolist 3/2016 - tlač 151,20 15.8.2016 GARMONDNITRA Tr.A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000220 vodné a stočné 40,18 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000221 vodné a stočné  5,18 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000222 vodné a stočné 14,26 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000223 potraviny 124,30 17.8.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2016000224 odpadová voda 84,00 17.8.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209 
2016000225 telefónne hovory  82,89 25.8.2016  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava  35697270 
2016000226 potraviny  212,45  25.8.2016  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. č. 6  0168882 
2016000227 tlač pozvánok, plagátov 73,20 25.8.2016 GARMONDNITRA Tr.A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000228 potraviny 94,97 25.8.2016 RAB, s.r.o.  Semerovo č. 1 36528404
2016000229 plakety (ceny obce) 276,90 26.8.2016 SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o. Zábranie 23, Hlohovec 34112561
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000230   náplň do tlačiarne, diagnostika, VO rozšírenie 196,80  5.9.2016  ŠTRBA-COMPANY s.r.o.   Veľké Lovce 801  47353961 
2016000231   výkopové práce, úprava terénu TJ  590,52 5.9.2016  Firmaštrba s.r.o.   Veľké Lovce 602  45558019 
2016000232   obklad, batérie, umyvadlo, lepilo - TJ 795,67  5.9.2016  DOMEN - Štefan Kuruc  Komárňanská 8, Nové Zámky  34261800 
2016000233   zemný plyn 959,00  5.9.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 
2016000234 potraviny 268,55 5.9.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné  nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000235 elektrická energia 789,16 5.9.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2016000236 elektrická energia  942.20 5.9.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000237 rohož - servis  23,20 5.9.2016 Berendsen, s.r.o.  Drietoma 920 44506031
2016000238  ocenenia pri príležitosti 780. výročia obce    231,50 5.9.2016  Symbolika Hlohovec spol. s r.o.   Zábranie 23, Hlohovec  34112561 
2016000239  pevná linka, internet   51,34  5.9.2016  Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469 
2016000240 Baner k 780. výročiu obce, 2x 69,60 5.9.2016 Stiken s.r.o.  Samova 8, Nitra 949 01 36561703
2016000241 stravné lístky 709,55 6.9.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2016000242 Obecná kuchyňa - potraviny 100.05 6.9.2016 RAB, s.r.o.  č.1, Semerovo  36528404
2016000243 servis a údržba výťahu 48,00 6.9.2016 Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2016000244 OÚ-hygienické potreby  83,40 9.9.2016 Hegleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.  Diaľničná cesta 27, Senec  35840790
2016000245 elektrická energia  431,64 13.9.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000246 vodné a stočné  7,78 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000247 vodné a stočné  12,96 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000248 vodné a stočné  45,37 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000249 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu  2140,40 13.9.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2016000250  služobný telefón    83,39 19.9.2016  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 
2016000251  tanečná zábava a hudobná produkcia k príležitosti 780. výročia obce    700,00 19.9.2016  Zelený klobúk s.r.o.   Karpatské námestie 10A, Bratislava   50375849 
2016000252  Obecná kuchyňa - potraviny   128,40 19.9.2016  Juraj Hlavička - DAJA  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293 
2016000253  Obecný kuchyňa - potraviny    248,95 19.9.2016  COOP Jednota NZ, s.d.   Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky   00168882 
2016000254 prenájom kabín iToilets / 780. výročie obce  132,00 19.9.2016 iToilets s.r.o.  Dvorčianska 54, Nitra  45310921
2016000255 elektrická energia  - 17,25 19.9.2016 Magna Energia a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000256 recepcia, občerstvenie k príležitosti 780. výročia obce  502,88 20.9.2016 Alexander Papp-SIP, s.r.o.  SNP 68/1, Šurany  44638159
2016000257 ozvučenie pri príležitosti 780. výročia obce  450,00 22.9.2016 music DRIVE s.r.o.  Hlavné námestie 9, Nové Zámky 48126314
2016000258 analýza odpadovej vody  84,00 26.9.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2016000259 Obecná kuchyňa - potraviny  201,52 26.9.2016  COOP Jednota NZ, s.d.   Hlavné  námestie 6, Nové Zámky   00168882 
2016000260  vykonanie grafických a kamerových služieb k 780. výročiu obce   100,00  27.9.2016  Martin Rampáček   Veľké Lovce č. 721  50034634 
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000261  stravné lístky    719,29 3.10.2016  DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000 
2016000262  servis a údržba výťahu  48,00  3.10.2016  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310 
2016000263  Obecná kuchyňa - potraviny  116,17  3.10.2016  RAB, s.r.o.   č. 1, Semerovo   36528404 
2016000264  zemný plyn  959,00  3.10.2016  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 
2016000265 elektrická energia  789,16 3.10.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000266 elektrická energia  942,20 3.10.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000267 Obecná kuchyňa - potraviny  249,85 6.10.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000268 Obecná kuchyňa - potraviny  87,06 6.10.2016 Mirkom s.r.o.  Hlavná 14, Marcelová  44886764
2016000269 Obecná kuchyňa - potraviny  129,79 6.10.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová  44886764
2016000270 Obecná kuchyňa - potraviny 185,40 6.10.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000271 systémová podpora URBIS 77,50 6.10.2016 MADE spol. s r.o.  Hurbanova 14A, Banská Bystrica  36041688
2016000272 vodné a stočné  12,96 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000273 vodné a stočné  6,48 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000274 vodné a stočné  42,77 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000275 výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika  120,00 7.10.2016 Ing. Stanislav Petráš  941 47 Radava 71 44993579
2016000276 pevná linka, internet 46,51 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2016000277 výmena a čistenie rohože 19,43 10.10.2016 Berendsen s.r.o.  Drietoma 920 44506031
2016000278 Obecná kuchyňa - aktualizácia programu 49,00 10.10.2016 Abiset s.r.o.  Bernoláková 1A, Malacky  36289141
2016000279 bezpečnostný systém  10,79 10.10.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o.  Sasinkova 14, Žilina  31645976
2016000280 elektrická energia  441,53 11.10.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000281 výroba a odvysielanie pozvánky k 780. výročiu obce  311,00 11.10.2016 3M media, s.r.o.  Vodná 9, Nitra  47173271
2016000282 rozšírenie verejného osvetlenia 998,40 11.10.2016 Business Funding Solutions, s.r.o.  Ľ. Vančíka 5, Senica  45926174
2016000283 školské potreby  249,00 11.10.2016 Margita Habrmanová Veľké Lovce č. 557 35428741
2016000284 oprava linky, internetu 158,40 12.10.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce 801 47353961
2016000285 Obecný kuchyňa - potraviny  231,48 14.10.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000286 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu  2089,68 14.10.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000287 veľkokapacitný kontajner  133,13 14.10.20116 Brantner Nové Zámky s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000288 pušky - dotácia na šport - ZŠ 403,00 14.10.2016 Jáger, zbrane, strelivo, s.r.o.  M.R. Štefánika 38, Šurany  44684193
2016000289 papierové tašky s potlačou - 780. výročie obce  57,00 17.10.2016 Nykon, s.r.o.  Nitrianska cesta 15, Nové Zámky  36358177
2016000290 služobný telefón  82,99 17.10.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000291 analýza odpadovej vody  84,00 20.10.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000292 revízia a nastavenie detektorov úniku plynu  120,00 24.10.2016 MART Lehotkai M. Flengera 4, Nové Zámky  14424177
2016000293 Obecný kuchyňa - potraviny  333,44 25.10.2016 COOP Jednota s.d.  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky  00168882
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000294 výmena a čistenie rohože  19,43  3.11.2016  Berendsen s.r.o.  Drietoma 920  44506031 
2016000295  zemný plyn    959,00 3.11.2016   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 
2016000296  elektrická energia    789,16 3.11.2016   Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany   35743565 
2016000297  elektrická energia   942,20   3.11.2016  Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany    35743565 
2016000298 Obecná kuchyňa - potraviny  193,77 4.11.2016 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000299 servis a údržba výťahu 48,00 4.11.2016 Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2016000300 stravné lístky  761,49 4.11.2016 DOXX-Stravné lístky, s.r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2016000301 pevná linka, internet  36,72 7.11.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajskalská 28, Bratislava  35763469
2016000302 Obecná kuchyňa - potraviny  189,65 7.11.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000303 vodné a stočné 12,96 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000304 vodné a stočné 2,59 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000305 vodné a stočné 20,74 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2016000306 elektrická energia  453,86 7.11.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
2016000307 externá naplalovačka, externý disk 96,96 11.11.2016 Štrba-Companyy s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000308 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu  2080,58 15.11.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2016000309

vybudovanie kanalizácie 

Stoka 8 - 85m

Stoka B-1-1-1

157 894,74 15.11.2016 ZONEX, s.r.o.  Okružná 25, Levice  31436137
2016000310

oprava verejného rozhlasu

455,10 15.11.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000311

potraviny

239,46 16.11.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000312

kontrola komínov a dymovodov

68,00 16.11.2016 Vojtech Tóth Trnovec n. Váhom 40511723
2016000313

telefónne hovory

82,89 16.11.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2016000314

zameranie - kanalizácia 

200,00 18.11.2016 Michal Bencze Nová cesta 12, Tvrdošovce 14427508
2016000315

potraviny

106,06 18.11.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8, Marcelová 44886764
2016000316

potraviny 

93.59 21.11.2016 RAB, s.r.o.  Semerovo 1 36528404
2016000317

potraviny 

156,03 24.11.2016 COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2016000318

publikácie 

23,99 24.11.2016 Wolters Kluwer, s.r.o.  Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262
2016000319

webová stránka obce 

79,20 26.11.2016 Websupport, s.r.o.  Staré grunty 12, Bratislava  36421928
2016000320

rozhlas - verejný prenos 

33,50 26.11.2016 Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava  17310598
2016000321

rozhlas - verejný prenos 

5.00 26.11.2016 Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

December

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
 2016000322  doména web stránky obce 14.76   1.12.2016  Websupport, s.r.o.   Staré grunty 12, Bratislava   36421928
 2016000323  certifikačná autorita   103,20  2.12.2016  Disig, a.s.   Záhradníckia 151, Bratislava   35975946
 2016000324  žiadosť o sanácia miest-odpady 490,00   2.12.2016  RRA Novozámocko  Svätoplukova 1, Nové Zámky  45737711
 2016000325  napojenie vianočnej výzdoby 288,00   2.12.2016  ŠTRBA-COMPANY s.r.o   Veľké Lovce č. 801  47353961
 2016000326 licencia  204,72 2.12.2016 VEMA, s.r.o.  Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374
 2016000327 elektrická energia  789,16 2.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
 2016000328 elektrická energia  942,20 2.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
 2016000329 zemný plyn 959,00 2.12.2016 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
 2016000330 potraviny 188,40 2.12.2016 Juraj Hlavička  Kasárenská 5, Nové Zámky 34584293
 2016000331 potraviny 87,13 2.12.2016 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
 2016000332 potraviny 272,02 2.12.2016 COOP Jednota Hl. nám. 6, Nové Zámky 00168882
 2016000333 obecné noviny rok 2017 135.20 2.12.2016 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava  31363091
2016000334 licencia KEO - účtovníctvo  117,13 2.12.2016 KEO s.r.o. Poľná, Záhorce 36739464
 2016000335 údržba výťahov 48,00 2.12.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove  31426310
 2016000336 údržba rohože 27,58 2.12.2016 Berendsen Drietoma 920 44506031
 2016000337 telefónne hovory, internet  42,65 5.12.2016 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28 35763469
 2016000338  montážna plošina - vianočné osvetlenie  173,28  7.12.2016 Jozef Korpáš  Veľké Lovce 150 14082365 
 2016000339  stravné lístky  725,79 7.11.2016   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.   Kálov 356, Žilina  36391000
 2016000340  kamery  327,54 7.12.2016 Štrba-Company  Veľké Lovce 801 47353961
 2016000341 potraviny 70,83 12.12.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelová  44886764 
 2016000342 elektrická energia  511,48 12.12.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany  35743565
 2016000343 výkopové práce - TJ 1182,00 12.12.2016 ELMON SK, s.r.o. Novozámocká 102, Nitra 36790559
2016000344 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení  168,00 12.12.2016 Hiteco team Továrenská 10, Bratislava  45694753
2016000345 vodné a s stočné  3.89 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000346 vodné a stočné  10.37 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000347 vodné a stočné  19.45 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000348 kanalizačné prípojky  12295,37 12.12.2016 Aquamont Horné Saliby 1087 31105696
2016000349 odvoz, prenájom, uloženie KO 3035,34 15.12.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000350 potraviny 258.27 15.12.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000351 potraviny 41.62 21.12.2016 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2016000352 výon funkcie požiarneho a bezp. technika  120.00 21.12.2016 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2016000353 telefónne hovory 82,92 21.12.2016 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  38697270
2016000354 potraviny 144,00 22.12.2016 Juraj Hlavicka  Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000355 náplne do tlačiarne, aktualizácia  70,56 22.12.2016 Štrba-Company  Veľké Lovce 801 47353961
2016000356 externý manažment - rekonštrukcia verejného osvetlenia  300.00 22.12.2016 AE group, s.r.o. Nálepkova 4, Piešťany 45669546
2016000357 stravné lístky  618,86 22.12.2016 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina  36391000
2016000358 potraviny 321.79 27.12.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000359 tlač infolistu  129,60 29.12.2016 GarmondNitra Tr.A.Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000360 elektrická energia 187,85 31.12.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000361 elektrická energia  786,99  31.12.2016  Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000362 elektrická energia 850,60 31.12.2016 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000363 údržba rohože 19,43 31.12.2016 Berendsen Drietoma 920 44506031
2016000364 údržba výťahu 48.00 31.12.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000365 vodné a stočné  7.78 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000366 vodné  a stočné 3.89 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000367 vodné a stočné 12.96 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000368 veľkokapacitný kontajner 287.84 31.12.2016 Brantner, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000369 odvoz, prenájom, uloženie KO 1964,80 31.12.2016 Brantner, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000370 zemný plyn -3340.60 31.12.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256
2016000371 cenné papiere - vedenie účtu  432.00 31.12.2016 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s  29. augusta1/a, Bratislava  31338976
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH