Faktúry 2017

 

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  Zmluvy/Objednávky
 2017000001  licencia  88.00  04.01.2017  Pavol Halanda  Michal nad Žitavou 279  40351467
 2017000002  elektrická energia  789.16   04.01.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000003  elektrická energia 942.20   04.01.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000004  prevádzkovanie obecného cintorína  120.00   04.01.2017  Jozef Melišek P.S.M.  Veľké Lovce 138  40062937
 2017000005  systémová podpora URBIS 77.50   11.01.2017  MADE spol. s.r.o.   Hurbanova 14/A, Banská Bystrica  36041688
 2017000006  bezpečnostná karta 10.76  11.01.2017  Jablotron Slovakia, s.r.o.   Sasinkova 14, Žilina  31645976
 2017000007  údržba miestnych komunikácií 184.00  11.01.2017  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.   Štúrova 147, Nitra  35960736
 2017000008  telefónne hovory 82.89  23.01.2017  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270
 2017000009  hygienické potreby 141.32  23.01.2017  PRESIS s.r.o.   Šoltésovej 14, Nové Zámky  46376453
 2017000010  Kniha Tekov z neba - záloha 286.00  23.01.2017  CBS spol. s.r.o.   Kynceľová 54  36754749
 2017000011  zemný plyn 965.00  23.01.2017   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000012  prehliadka a servis plynových kotlov 178.61  23.01.2017  Jozef Kollár - PLYNOTHERM  Výskumnícka 48, Hurmanovo   47832452
 2017000013  potraviny 115.54  23.01.2017  COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
 2017000014  zemný plyn 249.70  23.01.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000015  potraviny  148.66  23.01.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000016  potraviny 304.97  23.01.2017  COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
 2017000017  telefónne hovory, internet 41.62  26.01.2017  Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000018  údržba miestnych komunikácií 198.16  26.01.2017  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.   Štúrova 147, Nitra  35960736 objednávka
 2017000019  predaj smetných nádob  98.53  26.01.2017  Brantner Nové Zámky, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000020  stravné lístky   753.37  02.02.2017  DOXX-Stravné lístky  Kálov 356, Žilina  36391000
 2017000021  údržba výťahov  48.00  02.02.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310
 2017000022  údržba rohože  19.43  02.02.2017  Berendsen  Drietoma 920  44506031
 2017000023  telefónne hovory, internet  41.00  02.02.2017  Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000024

 licencia

 20.40  02.02.2017

 Slov. ochr. zväz autorský k hub. dielam

 Rastislavova 3, Bratislva2  00178454
 2017000025

 potraviny

258.45  02.02.2017

 COOP Jednota

 Hlavné nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000026

 potraviny

186.00  02.02.2017

 Huraj Hlavička 

 Kasárenská 5A, Nové Zámky   34584293
 2017000027

 potraviny

55.80  04.02.2017

 Mirkom, s.r.o. 

 Hlavná 8/14, Marcelová   44886764
 2017000028

 zemný plyn

965.00  04.02.2017

 SPP, a.s. 

 Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000029

 elektrická energia 

814.03  04.02.2017

 Magna Energia, a. s. 

 Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000030

 elektrická energia 

901.11  04.02.2017

 Magna Energia, a. s. 

 Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000031

 vodné a stočné 

33.29  08.02.2017

 Západoslov. vod. spol., a.s. 

 Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000032

 vodné a stočné

25.86  08.02.2017

 Západoslov. vod. spol. a.s. 

  Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
2017000033

vodné 

3.46 08.02.2017

 Západoslov. vod. spol. a.s. 

  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000034

elektrická energia

1239.62 08.02.2017

Magna Energia, a.s. 

Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000035

oprava - kamerový systém 

266.40 08.02.2017

ŠTRBA-COMPANY s.r.o. 

Veľké Lovce č. 801 47353961                                              
2017000036

analýza ČOV 

84.00 08.02.2017

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 

Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000037

zimná údržba 

 

307.20 11.02.2017

Ing. Galbavý František 

Veľké Lovce č. 624 33657327 Dodatok k zmluve
2017000038

splátka k nájmu 

45.90 11.02.2017

Slovenský pozemkový fond

Búdkova 36, Bratislava  17335345
2017000039 prenájom, odvoz, uloženie KO  1210.64 11.02.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2017000040 výmena rozvodu vody  TJ  773.46 11.02.2017 Jaroslav Bacho  Dolný Ohaj 127 40062325
2017000041 potraviny    70.27  11.02.2017  Mirkom, s.r.o.   Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000042 náučná maľovánka pre deti  240.00 11.02.2017 Ing. Ľubomír Kaščák  Volgogradská 4794/82, Prešov  40034801
2017000043 plastové okná -  TJ  396.00 16.02.2017 Marian Trnka DENMAR Ľanová 1356/20, Nové Zámky  46873244
2017000044 rekonštrukcia TJ  467.88   16.02.2017  Jaroslav Bacho  Dolný Ohaj č. 127  40062325
2017000045  potraviny   331.09  16.02.2017  COOP Jednota Nové Zámky   Hlavné nám. 6, Nové Zámky   00168882
2017000046  rekonštrukcia TJ  819.26  16.02.2017  Jaroslav Bacho    Dolný Ohaj č. 127  40062325
2017000047  rekonštrukcia TJ 360.36   18.02.2017  Parapetrol a.s.   Stefanikova 15, Nitra   36526606
2017000048  telefónne hovory   82.89  18.02.2017  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270
2017000049  potraviny   197.55  28.02.2017  Juraj Hlavička   Kasárenská 5A, Nové Zámky   34584293
2017000050 potraviny  175.19 28.02.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2017000051 plastové okná - TJ 95.00 28.02.2017 Marian Trnka DENMAR  Ľanová 1356/20, Nové Zámky  46873244
2017000052 potraviny  223.58 28.02.2017 COOP JEDNOTA  Hlavné  nám. 6, Nové Zámky  00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000053  potraviny  44.60   02.03.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo č. 1  36528404
 2017000054  zemný plyn  965.00   02.03.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000055  betón - TJ  129.60  02.03.2017  VLADAP Plus, s.r.o.   Dolný Ohaj č. 125  36540463
 2017000056  rekonštrukcia TJ 464.12   02.03.2017  STAVEG spol. s r.o.   Levická 544, Šurany   36540153
 2017000057  rekonštrukcia TJ   934.02  02.03.2017  STAVEG spol. s r.o.   Levická 544, Šurany   36540153
2017000058  údržba, výmena rohože OcÚ 19.78  02.03.2017  Berendsen  Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín   44506031
2017000059 servis a údržba výťahu  48.00  02.03.2017  Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2017000060 školské pomôcky  215.80  06.03.2017  M. Habrmanová  Veľké Lovce č. 557 35428741
2017000061  potraviny   199.03  06.03.2017  COOP Jednota   Hlavné  nám. 6 00168882
2017000062 stravné lístky  756.82 06.03.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2017000063 elektrická energia  813.35 06.03.2017 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000064 elektrická energia  900.44 06.03.2017 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000065 telefónne hovory  38.05 06.03.2017 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2017000066 analýza ČOV 84.00 08.03.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000067 rekonštrukcia TJ  28.00 08.03.2017 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000068 potraviny  36.76 08.03.2017 Mirkom s.r.o.  hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000069 odvoz, prenájom, uloženie KO  1299.28 08.03.2017 Brantner NZ, s.r.o  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2017000070   údržba   24.40  09.03.2017  Mária Vrabcová - BLESK  Hradská 2/509, Komjatice   33460132
2017000071 vodné a stočné  2.59 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000072 vodné a stočné  9.07 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000073 vodné a stočné  31.10 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000074 potraviny  303.42 15.03.2017 COOP Jednota Hlavné  nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000075 telefónne hovory  82.80 20.03.2017 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2017000076 elektrická energia  682.01 20.03.2017 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000077 potraviny  91.96 22.03.2017 Mirkom, s.r.o  Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000078  výmena regulátora plynu    90.00 22.03.2017  SPP - distribúcia, a.s.   Mlynské nivy 44/b, Bratislava   35910739  objednávka
2017000079  aktualizácia programu s leteckou fotografiou    120.00 22.03.2017  Národná geograficko informačná, s.r.o  Mostná 60, Nitra   46795481 
2017000080  potraviny   250.59  23.03.2017  COOP Jednota   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882 
2017000081  kniha Tekov z neba    291.50 23.03.2017 CBS spol, s.r.o.  Kynceľová 54, Kynceľová  36754749 
2017000082   potraviny   101.60 30.03.2017  RAB, s.r.o.  Semerovo č. 1

36528404 

 

2017000083 potraviny  97.83 30.03.2017 RAB, s.r.o.  Semerovo č. 1

36528404

 

2017000084 opravná faktúra - vodné a stočné  -15.49 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

2017000085 opravná faktúra - vodné a stočné  -7.74 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

2017000086 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

2017000087 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

2017000088 opravná faktúra - vodné a stočné -0.86 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

2017000089 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky 

36550949

 

 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
2017000090  analýza ČOV    84.00 03.04.2017  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 
2017000091   tlačiareň, náplň do tlačiarne   325.44  03.04.2017  ŠTRBA-COMPANY s.r.o.   Veľké Lovce č. 801  47353961 
2017000092  elektrická energia   900.44  03.04.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565 
2017000093  elektrická energia   813.35  03.04.2017  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
2017000094  zemný plyn   965.00  03.04.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256 
2017000095 opravná faktúra  1.14 03.04.2017 Západoslov. vod. spol. , a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000096 dodávka a montáž dúchadla ČOV 3135.00 04.04.2017 ZONEX, s.r.o.  Okružná 25, Levice  31436137
2017000097 systémová podpora URBIS  77.50 04.04.2017 MADE spol. s r.o.  Hurbanova 14A, Banská Bystrica  36041688
2017000098 výmena, údržba rohože    23.62 04.04.2017  Berendsen, s.r.o.   Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín   44506031 
2017000099 odvoz bio odpadu  180.00 05.04.2017 BIO energie s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 46825282
2017000100 stravné lístky  818.91 06.04.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2017000101 potraviny  164.20 05.04.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
2017000102 potraviny  317.58 05.04.2017 COOP Jednota  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000103 náučná maľovánka pre deti  480.00 05.04.2017 Ing. Ľubomír Kaščák  Volgogradská 4794/82, Prešov  40034801 
2017000104 funkcia požiarneho a bezpečnostného technika  120.00 05.04.2017 Ing. Stanislav Petráš  Radava 71 44993579
2017000105 servis a údržba výťahu  48.00 05.04.2017 Németh Lift, s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2017000106 internet  38.50 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2017000107 ročný paušál za tepelné čerpadlo  302.40 05.04.2017 Viessmann, s.r.o.  Ivánska cesta 30/A, Bratislava  31388841
2017000108 bezpečnostná sim karta  10.76 11.04.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o.  Sasinkova 14, Žilina  31645976
2017000109 čerpadlo  148.41 11.04.2017 Štefan Rosival  Pod lipami 79, Nové Zámky  18034586
2017000110 tlač Infolistu obce  151.20 11.04.2017 GARMONDNITRA - vydavateľstvo, tlačiareň Tr. A. Hlinka 10, Nitra 1 17616093
2017000111 stavebný materiál  118.20 11.04.2017 STAVEG spol. s r.o.  Levická 544, Šurany  36540153
2017000112 elektrická energia  636.92 12.04.2017 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000113 spracovanie žiadosti - nezákonne umiestnený odpad  250.00 12.04.2017 RRA Novozámocko Svätoplukova č. 1, Nové Zámky  45737711 zmluva
2017000114 vodné a stočné  2.59 12.04.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000115 vodné a stočné  12.96 12.04.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000116 telefónne hovory  82.89 18.4.2017 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2017000117 výstavba, zapojenie VO  442.80 18.04.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000118  potraviny    254.79 18.04.2017   COOP Jednota  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky  00168882 
2017000119  vodné a stočné   9.08  18.04.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 
2017000120 prenájom, uloženie, odvoz KO 1312.55 18.04.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2017000121 analýza ČOV  84.00 24.04.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000122 tlač poštového poukazu  11.27 25.04.2017 Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica  36631124
2017000123 potraviny  258.01 25.04.2017 COOP Jednota  Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky  00168882
2017000124 materiál na TJ  202.32 25.04.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce č. 557, 941 42  35428741
2017000125 tonery do tlačiarne a inštalácia el. komunikácie  478.20 27.04.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000126 betón (verejné osvetlenie) 57.60 27.04.2017 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000127  obklad, dlažba, materiál na TJ  800.32 27.04.2017  DOMEN Štefan Kuruc  Komárňanská 8, Nové Zámky   34261800 
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
2017000128   zemný plyn   965.00  03.05.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
2017000129   vlajky  391.06   03.05.2017  Vlajky.EU s.r.o.   Na Sekyrce 1392, Praha 6  28511042 objednávka
2017000130 elektrická energia  900.44 03.05.2017 Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000131   elektrická energia   813.35  03.05.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
2017000132   potraviny   214.65  03.05.2017  COOP Jednota   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882
2017000133   potraviny  102.24   03.05.2017  Mirkom s.r.o.   Hlavná 8/14, Marcelová   44886764 
2017000134  servis a údržba výťahu 48.00  03.05.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gaydovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2017000135  potraviny  144.00  03.05.2017  Juraj Hlavička   Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
2017000136  údržba a výmena rohože  19.78  03.05.2017  Berendsen, s.r.o.   Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín  44506031
2017000137  stravné lístky  625.76  03.05.2017  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina  36391000
2017000138  spotrebiče do KD  4284.10  03.05.2017  RM Gastro - JAZ s.r.o.   Levická 7, Nitra 34153004 objednávka
2017000139  výmena batérií, wc v TJ 687.41  04.05.2017  DOMEN - Štefan Kuruc  Komárňanská 8, Nové Zámky  34261800
2017000140  dávkovače mydla, náplne do KD 139.06  09.05.2017  PRESIS s.r.o   Šoltésovej 14, Nové Zámky  46376453 objednávka
2017000141  potraviny  95.80  09.05.2017  RAB, s.r.o   Semerovo č. 1 36528404
2017000142  potraviny  33.98  09.05.2017  Mirkom s.r.o   Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000143  elektrická energia  883.02  09.05.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000144  reinštalácia, inštalácia, zálohovanie, licencia PC 270.00  11.05.2017  ŠTRBA-COMPANY s.r.o   Veľké Lovce 801 47353961
2017000145  vodné a stočné  29.81  11.05.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000146  vodné a stočné  9.07  11.05.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000147  vodné a stočné  3.89  11.05.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000148 odvoz, prenájom, uloženie KO 1393,59 11.05.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o.  Viničná 23, 940 64 Nové Zámky  31440291
2017000149 potraviny  232.54 15.5.2017 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000150 telefónne hovory  82,89 18.5.2017 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
2017000151 tlačiareň, inštalácia  234,00 18.5.2017 ŠTRBA-COMPANY, s.r.o.  Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000152 potraviny  116,22 18.5.2017 RAB, s.r.o  Semerovo č. 1 36528404
2017000153 analýza odpadovej vody  84.00 22.5.2017 EUROFINS BEL/NVAMANN s.r.o  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000154 internet, pevná linka  38,66 23.5.2017 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2017000155 hygienické potreby - KD 91,74 23.5.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.  Diaľničná 27, Senec  25414582
2017000156 potraviny  285.92 25.5.2017 COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000157 publikácia- verejná správa  0,00 30.5.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.  M. Rázusa 23 A, Žilina  31592503
2017000158 potraviny  64.50 25.5.2017 Mirkom s.r.o.  Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000159 obklad, materiál, wc - TJ 403.90 29.5.2017 DOMEN - Štefan Kuruc  Komárňanská 8, Nové Zámky  34261800
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000160  elektrická energia   900.44  5.6.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
 2017000161  elektrická energia   813,35  5.6.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
 2017000162  zemný plyn  965,00   5.6.2017  Slovenský plynárenský priemysel, a.s   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000163  záhradnícke práce (cintorín, trávnik, centrálna zóna) 421,80   5.6.2017  Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN - GARDEN   Malá Baračka 307, Beša  45467811
 2017000164  potraviny   35.41  5.6.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
2017000165 potraviny  261.50 5.6.2017 Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
2017000166 stravné lístky  684.40 5.6.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina  36391000
2017000167 výmena, údržba rohože  23.62 5.6.2017 Berendsen, s.r.o  Ľ. Stárka 16, Trenčín  44506031
2017000168 internet,  pevná linka  38,50 5.6.2017 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  35763469
2017000169 servis a údržba výťahu  48.00 5.6.2017 Németh Lift s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove  31426310
2017000170  potraviny   275.33  5.6.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882
2017000171  čistenie nádrže ČOV 752,50   5.6.2017  Pavol Štechta  Radava 410  40063364
2017000172  montáž, materiál k spotrebičom - KD  127,40  7.6.2017  RM Gastro - JAZ s.r.o   Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom   34153004
2017000173  montáž, materiál k spotrebičom - KD 73.30  7.6.2017  RM Gastro - JAZ s.r.o   Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom   34153004
2017000174  vodné  a stočné  25,92  7.6.2017  Západoslovenská vod. spol., a.s.  Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky  36550949
2017000175  vodné  a stočné  10.37  7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s.  Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000176 vodné a stočné  38,88  7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s.  Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000177 elektrická energia  898.92  7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s.  Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000178 potraviny  312.93  19.6.2017 Coop Jednota, s.d.  Hlavné  nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000179 odvoz VOK KO 304.63  19.6.2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky  31440291
2017000180  odvoz, prenájom, uloženie KO  2045,60  19.6.2017  Brantner Nové Zámky , s.r.o.  Viničná 23, Nové Zámky 31440291 
2017000181 potraviny  42,80 19.6.2017

Mirkom, s.r.o. 

Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000182 audit. služby  1440.00 22.6.2017 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky  36110345
2017000183 pracovné náradie  188.00 22.6.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce 557 35428741
2017000184 okrasné rastliny  226,50 22.6.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce 557 35428741
2017000185 beton 571.20 22.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000186 verejný presos prostr. tech. zariadenia  38.50 22.6.2017 Slovgram Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  17310598
2017000187 nasadenie, montáž, doprava čerpadla TJ  119.00 22.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000188 dodávka a montáž strojov a zariadení  1223,66 22.6.2017 ZONEX, s.r.o.  Okružná 25, Levice  31436137
2017000189 polohopis a výškopis  300.00 22.6.2017 Juraj Ďurko - Geodet Pozba č. 264 14424576
2017000190 vypracovanie žiadosti (detské ihrisko) 150.00 22.6.2017 RRA Novozámocko  Svätoplukova 1, Nové Zámky  45737711
2017000191 telefónne hovory  82,89 22.6.2017 Orange Slovensko, a.s  Metodova 8, Bratislava  35697270
2017000192 stavebné a dokončovacie práce - oporný múr - TJ 980.00 22.6.2017 František Chudiváni ml Veľké Lovce č. 341  47180111
2017000193 potraviny  250.75 22.6.2017 COOP Jednota, .s.d.  Hlavé nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000194 potraviny  156,97 29.6.2017 RAB, s.r.o.  Semerovo 1  36528404
2017000195 orezávanie letorastov  192,00 29.6.2017 Poľnohospodárske družstvo Kolta  Kolta 00199281
2017000196 potraviny  228,00 29.6.2017 Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
2017000197 vodné a stočné  14.27 29.06.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
2017000198 stavebné a dokončovacie práce - oporný múr - TJ 980,00 29.6.2017 František Chudiváni ml Veľké Lovce č. 341  47180111
2017000199 roxore, tvárnice  1407,00 29.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125 36540463 objednávka
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
2017000200   stravné lístky   756,82  5.7.2017  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000
2017000201   inštalácia programov, náplne do tlačiarne  111,60   5.7.2017  ŠTRBA - COMPANY s.r.o.   Veľké Lovce č. 801  47353961
2017000202   systémová podpora URBIS   77,50  5.7.2017  MADE spol. s r.o.   Hurbanova 14A, Banská Bystrica   36041688
2017000203   elektrická energia   900,44  5.7.2017  MAGNA Energia a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
2017000204   elektrická energia   813,35  5.7.2017  MAGNA Energia a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000205  zemný plyn  965,00  5.7.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
2017000206  tlač Infolistu   151,20  5.7.2017  GarmondNitra  Tr. A. Hlinku 10, Nitra   17616093
2017000207  telefónne hovory, internet   38,50  5.7.2017  Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
2017000208  servis a údržba výťahu   48,00  5.7.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310
2017000209  potraviny  327,96  5.7.2017  COOP Jednota  Hl. Nám. 6, Nové Zámky   00168882
2017000210  potraviny   105,13  5.7.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
2017000211  potraviny   44.54  5.7.2017  Mirkom s.r.o.   Hlavná 8/14, Marcelová   44886764
2017000212  TJ - Betón   668,10  5.7.2017  VLADAP Plus, s.r.o   Dolný Ohaj č. 125  36540463
2017000213  elektrická energia   580,47  8.7.2017  MAGNA Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
2017000214  TJ - cement   280.00  8.7.2017  STAVEG spol. s r.o.   Levická 544, Šurany   36540153
2017000215  bezpečnostná SIM  10.76  8.7.2017  Jablotron Slovakia, s.r.o.  Sasinkova 14, Žilina   31645976
2017000216  vodné  a stočné 

 12.96

 8.7.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
2017000217  vodné a stočné   6.48  8.7.2017 Západoslov. vod. spol., a.s.  Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
2017000218  potraviny   168,49  13.7.2017  COOP Jednota  Hlavné  nám. č. 6, Nové Zámky   00168882
2017000219 TJ - náradie   244,35  13.7.2017  M. Habrmanová,   Veľké Lovce č.  557  35428741
2017000220  TJ - štrk   468.00  13.7.2017  GUBO, s.r.o.   Bešeňov 623  36557463
2017000221  stavebné práce   950,00  13.7.2017  František Chudiváni ml.   Veľké Lovce č. 341  47180111
2017000222  funkcia požiarneho a bezpečnostného technika   120.00  13.7.2017  Ing. Stanislav Petáš   Radava 71  44993579
2017000223 odvoz, prenájom, uloženie KO 1355,44 13.7.2017 Brantner NZ, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
2017000224 služobný mobil  82,89 18.7.2017 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, Bratislava  35697270
2017000225 auditorske služby  564,00 21.7.2017 Ing. Juliana Farkašová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky  36110345
2017000226 potraviny  95,67 21.7.2017 Mirkom s.r.o.  Hlavná 8/14, Marcelová  44886764
2017000227 potraviny  243,33 21.7.2017 COOP Jednota Hl. nám. 6, Nové Zámky  00168882
2017000228 údržba rohože 19,78 21.7.2017 Berendsen s.r.o.  Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín  44506031
2017000229 analýza odpadovej vody 84,00 21.7.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000230 potraviny  146,98 21.7.2017 RAB, s.r.o.  Semerovo č. 1 36528404
2017000231 analýza odpadovej vody  84,00 27.7.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky  31329209
2017000232  TJ - stavebné práce   950,00  27.7.2017  František Chudiváni   Veľké Lovce 341  47180111
2017000233  TJ - stavebné dokončovacie práce   200,00  27.7.2017  Samuel Chudiváni   Veľké Lovce 341  46592989
2017000234  oprava parkového traktora   272,00  28.7.2017  Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO  Slnečná 3, Nové Zámky   34261427
2017000235  TJ -náradie   157,65  28.7.2017  M. Habrmanová   Veľké Lovce č. 557  35428741
2017000236  TJ - roxore, tvárnice   1302,42  28.7.2017  VLADAP Plus, s.r.o.  Dolný Ohaj č. 125  36540463  objednávka
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000237  elektrická energia   813,35  3.8.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
 2017000238  elektrická energia   900,44  3.8.2017  Magana Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
 2017000239  údržba rohože   19,78  3.8.2017  Berendsen, s.r.o.   Ľ. Stárka 16, Trenčín   44506031
 2017000240  zemný plyn   965,00  3.8.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a  35815256
 2017000241  potraviny   24,97  3.8.2017  COOP Jednota  Hl. nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000242  cement - TJ 280,00  3.8.2017  Staveg spol. s r.o.   Levická 544, Šurany   36540153
 2017000243  stravné lístky  602,67  7.8.2017  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000
 2017000244  oprava skla - služ. auto  80.00  3.8.2017  MOTODUO, s.r.o   Cintorínska 60, Šurany   44689357
 2017000245  servis a údržba výťahu  48,00  3.8.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310
 2017000246  dodanie štrku  a kameňa - TJ 634,80  3.8.2017  GUBO, s.r.o.   Bešeňov 623  36557463
 2017000247  elektrická energia  531,56  7.8.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000248  TJ - stavebné  a dokončovanie práce  925,00  7.8.2017  F. Chudiváni ml.  Veľké Lovce 341, Veľké Lovce  47180111
 2017000249  telefónne hovory, internet   38,50  7.8.2017 Slovek Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000250  odvoz, prenájom, uloženie KO 1409,49  14.8.2017  Brantner s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
 2017000251  vodné a stočné  36,29  14.8.2017  Západoslov. vod. spol.   Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky   36550949
 2017000252  vodné a stočné   10,37  14.8.2017  Západoslov. vod. spol.   Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky   36550949
 2017000253  vodné a stočné 6,48   14.8.2017  Západoslov. vod. spol.   Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky  36550949
 2017000254  potraviny 193,81  14.8.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000255  služobný mobil  80,99  21.8.2017  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270
 2017000256  potraviny  133,72   21.8.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000257  odpadová voda   84,00  23.8.2017  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209
 2017000258  potraviny   209,38  23.8.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000259  potraviny  133,46  23.8.2017  Juraj Hlavička  Kasárenská 5A, Nové Zámky  34584293
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000260  stravné lístky   674,04  6.9.2017  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000
 2017000261  zemný plyn  965,00  6.9.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000262  elektrická energia  813,35   6.9.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 7555/18, Piešťany   35743565
 2017000263  elektrická energia  900,44   6.9.2017  Magna Energia, a.s.  Nitrianska 7555/18, Piešťany  35743565
 2017000264  elektrická energia   944,60  6.9.2017  Magna Energia, a.s.   Nirianska cesta 7555/18, Piešťany   35743565
 2017000265  údržba výťahu  48,00   6.9.2017  Németh Lift, s.r.o.   Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove   31426310
 2017000266  výmena rohože  23,62   6.9.2017  Berendsen, s.r.o.   Ľ. Stárka 16, Trenčín  44506031
 2017000267  potraviny   410,79  6.9.2017  COOP Jednota, s.d.  Hlavné nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000268  pevná linka, internet   38,50  6.9.2017  Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000269  potraviny  167,10  6.9.2017  Juraj Hlavička   Kasárenská 5A, Nové Zámky   34584293
 2017000270  vodné a stočné  27,22  6.9.2017  Západoslov. vod. spol., s.r.o   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000271  vodné  a stočné  6,48  6.9.2017  Západoslov. vod. spol., s.r.o   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
 2017000272  vodné a stočné  40,19  6.9.2017 Západoslov. vod. spol., s.r.o   Ľanová 17, Nové Zámky  36550949
 2017000273  potraviny   159,11  8.9.2017  Mirkom, s.r.o   Hlavná 14, Marcelová   44886764
 2017000274  odvoz, prenájom, uloženie KO 1331,99   11.9.2017  Brantner s.r.o   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
 2017000275  TJ - stavebný materiál   1260,79  11.9.2017  Vladap Plus, s.r.o   Dolný Ohaj č. 125  36540463
 2017000276  potraviny   263,14  18.9.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné nám. č.6, Nové Zámky   00168882
 2017000277  náplne do tlačiarní  132,00  18.9.2017  Štrba - Company, s.r.o   Veľké Lovce 801  47353961
 2017000278  služ. mobil  80,99  18.9.2017  Orange Slovensko, a.s   Metodova 8, Bratislava   35697270
 2017000279  potraviny  120,12  18.9.2017  RAB, s.r.o.  Semerovo 1  36528404
 2017000280  piesok, kamenivo  96,00  18.9.2017  Gubo, s.r.o.  Bešeňov 623  36557463
 2017000281  odpadová voda  84,00  21.9.2017  EUROFINS BEL/NOVAMAN s.r.o.  Komjatická 73, Nové Zámky   31329209
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000282  potraviny   223,29  2.10.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné nám. 6,   00168882
 2017000283  potraviny   63,08  2.10.2017  Mirkom s.r.o.   Hlavná 14, Marcelová   44886764
 2017000284  potraviny   235,00  2.10.2017  Juraj Hlavička   Kasárenská 5A, Nové Zámky   34584293
 2017000285  hygienické potreby - OcÚ   127,52  2.10.2017  PRESIS s.r.o.   Šoltésovej 14, Nové Zámky   46376453
 2017000286  stravné lístky   725,79  4.10.2017  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   Kálov 356, Žilina   36391000
 2017000287  školské potreby  282,20   4.10.2017  M. Habrmanová   Veľké Lovce č. 557  35428741
 2017000288  systémová podpora Urbis   77,50  4.10.2017  MADE spol. s r.o.   Hurbanova 14A, B. Bystrica   36041688
 2017000289  servis a údržba výťahu   48,00  4.10.2017  Németh Lift, s.r.o   G. rad 1, Štvrtok na Ostrove  31426310
 2017000290  zemný plyn   965,00  4.10.2017  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000291  výmena a údržba rohože 20,02   4.10.2017  Berendsen  Ľ. Stárka 16, Trenčín  44506031
 2017000292  elektrická energia   900,44  4.10.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000293  elektrická energia  813,35   4.10.2017  Magna Energia, a.s.   Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000294  spracovanie žiadosti MAS  ZT 37,16  6.10.2017  MAS ZT   M. R. Štefánika 1, Maňa  42119545
 2017000295  potraviny   262,29  6.10.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. č. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000296  stavebný materiál - DS 1000,00   6.10.2017  STAVEG spol. s r.o.   Levická 544, Šurany   36540153
 2017000297  vodné a stočné  28,51   6.10.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000298  vodné a stočné  6,48  6.10.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000299  vodné a stočné  10,37  6.10.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000300  potraviny  60,34  6.10.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000301  potraviny  91,35   6.10.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000302  smetné koše "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 592,00   6.10.2017  FEREX, s.r.o.   Vodná 23, Nitra  17682258

 objednávka

 zmluva

 2017000303  dodávka kameniva 82,80  6.10.2017  Gubo, s.r.o.   Bešeňov 623  36557463

 

 2017000304  mes. poplatzok - bezp. karta  10,76  9.10.2017  Jablotron Slovakia, s.r.o.   Sasinkova 14, Žilina  31645976

 

 2017000305  smetné nádoby  98,53  9.10.2017  Brantner, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291

 

 2017000306  notebook 420,00  9.10.2017  Štrba-Company, s.r.o.   Veľké Lovce 801  47353961

 

 2017000307  PC program - jedáleň 49,00  9.10.2017  Abiset, s.r.o.   Bernolákova 1a, Malacky   36289141
 2017000308  elektrická energia  823,97  9.10.2017  Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Piešťany   35743565
 2017000309  pevná linka, internet  40,00  9.10.2017  Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 2017000310  odvoz, uloženie VKK 260,56  9.10.2017  Brantner, s.r.o   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
 2017000311  odvoz, prenájom, uloženie KO 1334,42  9.10.2017  Brantner, s.r.o.   Viničná 23, Nové Zámky   31440291
 2017000312  potraviny  264,11  16.10.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000313  výkon funkcie pož. a bezpeč. technika  120,00  6.10.2017  Ing. Stanislav Petráš   Radava 71  44993579
 2017000314  dotácia na šport - zakúpenie terčov a brokov ZŠ 336,00  16.10.2017  Jáger, zbrane, strelivo, s.r.o.   M.R. Štefánika 38, Šurany   44684193  zmluva
 2017000315  služ. mobil  80,99  16.10.2017  Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270
 2017000316  potraviny  61,44  16.10.2017  Mirkom, s.r.o.   Hlavná 14, Marcelová  44886764
 2017000317  potraviny  67,31  16.10.2017  Mirkom, s.r.o   Hlavná 14, Marcelová  44886764
 2017000318  potraviny  110,43  16.10.2017  RAB, s.r.o.   Semerovo 1  36528404
 2017000319  dotácia na kamerový systém (zakúpenie kamier a zariadení) 12996,00  20.10.2017  Štrba - Company, s.r.o.   Veľké Lovce 801  47353961  zmluva
 2017000320  dotácia na šport (lyže, podložky na cvičenie)  1364,99  20.10.2017  Veloprom  Podzámska 23  37613171  zmluva
 2017000321  kulisy a rekvizity 1280,00   23.10.2017  Marek Kečkéš  Veľké Lovce 212  43201598
 2017000322  potraviny   306,50  24.10.2017  COOP Jednota, s.d.   Hlavné  nám. 6, Nové Zámky   00168882
 2017000323  revízia kamier  491,62  24.10.2017  Štrba-Company, s.r.o   Veľké Lovce 801  47353961
 2017000324  vyjadrenie k PD - Prístavba telocvične a sp. užební k ZŠ 21,60  24.10.2017  Západoslov. vod. spol., a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949
 2017000325  odpadová voda - analýza  84,00  26.10.2017  Eurofins, s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209
 2017000326  náplne do tlačiarní, revízia 241,13  27.10.2017  Štrba-Company, s.r.o.   Veľké Lovce 801  47353961
 2017000327  parkové lavičky "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 1456,00  27.10.2017  Jozef Kliský, akad. sochár  Veľké Lovce 731  43669051

 objednávka

 zmluva

 2017000328  zeleň "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 1178,00  27.10.2017  Záhrada  a kvety Kútiky, s.r.o.   Kútiky 1, Šurany   46000585
 2017000329  revízia detektorov úniku plynu 120,00 30.10.2017 MARK Lehotkai M.Flengera 4, 940 61 Nové Zámky 14424177
 2017000330 stavebný materiál  103,40 30.10.2017 VLADAP Plus,s.r.o Dolný Ohaj 125,  941 43 36540463
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO  
 2017000331  stravné lístky 822,36  3.11.2017   DOXX-Stravné lístky ,spol.s.r.o  Žilina 010 01, Kálov 356  36391000
 2017000332  Zemný plyn 965,00  6.11.2017   SPP,a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 2017000333  elektrická energia 900,44  6.11.2017   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18 ,     921 01 Piešťany  35743565
 2017000334  elektrická energia 813,35  6.11.2017   MAGNA ENERGIA a.s  Nitrianská 7555/18,     921 01  35743565
 2017000335  potraviny 280,36  6.11.2017   COOP Jednota s.d.   Nové Zámky 940 49, Hlavné nám. 6  00168882
 2017000336  potraviny  134.89  6.11.2017  RAB s.r.o  Semerovo č.1,  941 32  36528404
 2017000337  potraviny 100,62   6.11.2017  Mirkom s.r.o  Macelová 946 32,  Hlavná 8/14  44886764
  2017000338  potraviny 263,65   6.11.2017  Juraj Hlavička DAJA  Nové Zámky Kasárenská 5A  34584293
 2017000339  licencia ESET - antivírus na PC 158,40   6.11.2017  ALTO Slovakia spol.s r.o  Svit 059 21, Sladkovičovo 33  31664881
 2017000340  servis a údržbu výťahov 48,00   6.11.2017  NÉMETH LIFT s.r.o.

 Śtvrtok na Ostrave Gazdovský rad 435/1,

930 03

 31426310
 2017000341  výmena rohože 20,02   6.11.2017  Berendsen Textil Servis s.r.o.  Starká 2152/16,    911 05 Trenčín  44506031
 2017000342  pevná linka internet 38,50   6.11.2017  Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 2017000343  elektrická energia 992,74   6.11.2017  Magna Energia, a.s.  Nitrianska 18, Pieštany  35743565
 2017000344  vodné a stočné 6,48   9.11.2017  Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s.   Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, Ĺanová 17 Nové Zámky   36550949
 2017000345  vodné a stočné 3,89   9.11.2017  Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Ľanová 17, 940 01  Nové Zámky 36550949 
 2017000346  vodné a stočné 24,62   9.11.2017  Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.  Ĺanová 17, 940 01 Nové Zámky  36550949
 2017000347  Tlač- Infolistu 129,60   13.11.2017  GARMONDNITRA  Andrea Hlinku 10 Nitra 1,        949 01   17616093
 2017000348  servisné práce 202,50   13.11.2017  Prameń -Dušan Hospodár  Veľké Lovce 432  44881576
 2017000349  potraviny 293,83   14.11.2017  COOP Jednota Nové Zámky , a.d.  Hlavné Nám.6, 940 49 Nové Zámky   00168882
 2017000350  odvoz,prenájom nadob, uloženie K.O. 1387,41  14.11.2017   Brantner s.r.o  Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
 2017000351

 

Odvoz-Veľkokapacitné  kontajnery

314,38  14.11.2017  Brantner s.r.o Viničná 23,  940 64 Nové Zámky   31440291
 2017000352  Zabezbečenie zhodnotenia pneumatík     257,04   21.11.2017  Brantner s.r.o  Viničná 23, 940 64 Nové Zámky  31440291
 2017000353  potraviny 74,55   21.11.2017  MIKRON PLUS s.r.o  Hlavná 1160, 946 32 Marcelová  51081709
 2017000354  služovný mobil 80,99   21.11.2017  Orange Slovensko, a.s,  Metodová 8, 821 08 Bratislava  35697270
 2017000355  potraviny 165,97   22.11.2017  COOP Jednota , s.d  Hlavná nám.6, 940 49 Nové Zámky  00168882
 2017000356

oprava strojných zariadení

933,80   23.11.2017  Zonex,s.r.o  Levice Hlavné stredisko Okružná 25 934 01   31436137
 2017000357  hygienické potreby-KD  91,74   23.11.2017  HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.  Diaľničná cesta 27 903 01 Senec   35840790
 2017000358  zariadenie do kuchyne  126,34   23.11.2017  Gastro -Galaxi  Stuľany 195 08643 Koprivnica  41231082
 2017000359  ČOV analýza 84,00   27.11.2017  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky  31329209
 2017000360  hosting web stránky 79,20   27.11.2017  Websupport, s.r.o.  Staré grunty 12, 841 04 Bratislava  36421928
 2017000361  3D adventný veniec 531,02   30.11.2017  ORGECO spol. s.r.o.  Bešeňovská cesta 7, 940  64 Nové Zámky   31433090
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

 

 

December

 

 Číslo  Faktúrované plnenie  Suma v EUR  Dátum  doručenia   Údaje dodávateľa  Adresa dodávateľa  IČO
 2017000362  potraviny 315,24  4.12.2017  COOP Jednota s.d. Hlavné nám.6, 940 49 Nové Zámky  00168882
 2017000363 výmena rohože 28,33  4.12.2017  BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Ľ.Stárka 2152/16 , 911 05 Trenčín   44506031
 2017000364  licencia na PC program 246,96  4.12.2017  Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava  31355374
 2017000365  spojazdnenie cesty Čechy-Podhájska po snehovej kalamite 36,00  4.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Kolta  Kolta 941 33  00199281
 2017000366  hosting web stránky 14,28  4.12.2017  Websupport,s.r.o.  Staré grunty 12 , 841 04 Bratislava 36421928
 2017000367 služby vysokozdvižnej plošiny  129,60  4.12.2017 Obec Maňa nam. M. R. Štefánika, 941 45 Maňa 00309061
 2017000368  stravné lístky 746,48   5.12.2017  DOXX-stravné lístky, s.r.o.  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000
 2017000369  Zemný plyn 965,00   4.12.2017  SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256
 2017000370  elektrická energia 813,35   4.12.2017  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565
 2017000371  elektrická energia  900,44  4.12.2017  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianka 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565
 2017000372  faktúra- OBECNÉ NOVINY 135,20   4.12.2017  INPROST s.r.o.  Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091 
 2017000373  servis a údržba výťahov  48,00  4.12.2017  NÉMETH LIFT s.r.o.  Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove  31426310
 2017000374  potraviny  136,63  4.12.2017  RAB, s.r.o  č.d. 1 , 941 32 Semerovo  36528404
 2017000375  potraviny  225,90  4.12.2017  Juraj Hlavička-DAJA

 

Andovská 9 D, 940 53 Nové Zámky

 

 34584293
 2017000376  potraviny 99,16   6.12.2017  MIRKOM PLUS s.r.o.  Hlavná 1160 , 946 32 Marcelová  51081709
 2017000377  údržba kamerového systému a kancelárske potreby 236,40   7.12.2017  ŠTRBA-COMPANY s.r.o.  Veľké Lovce 801,  941 42  47353961
 2017000378  poplatky za telekomunikačné služby 40,01   7.12.2017  Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 2017000379  licencia KEO 117,00   7.12.2017  KEO,s.r.o.  Poľná 991 06,Záhorce   36739464
 2017000380  výkon požiarneho a bezpečnostného technika  120,00   7.12.2017  Ing.Stanislav Petráš  941 47 Radava 71  44993579
 2017000381  vodné a stočné  2,59   11.12.2017  Západ.vod.spol.a.s. Ľanová 17 , 940 01 Nové Zámky    36550949
 2017000382  vodné a stočné  5,18   11.12.2017  Západ.vod.spol.a.s.  Ľanová 17,  940 01 Nové Zámky  36550949
 2017000383  vodné a stočné  29,82  11.12.2017  Západ.vod.spol.a.s. Ĺanová 17, 940 01 Nové Zámky  36550949
 2017000384  implementáciu projektov z programu LEADER NS 2K 259,30  11.12.2017  MAS ZT   M.R.Štefánika 1, 941 45 Maňa  42119545
 2017000385  energia  1062,89  11.12.2017  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565
 2017000386  potraviny 143,12   11.12.2017  RAB,s.r.o.  Semerovo, č.d.1 , 941 32  36528404
 2017000387  potraviny 202,56   14.12.2017  COOP Jednota Nové Zámky,s.d.  Hl.nám.6, 940 49 Nové Zámky  00168882
 2017000388  poskytnutie finančných prostriedkov  600,00  14.12.2017  AE group,s.r.o.  Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany  45669546
 2017000389  kominárske práce   150,00  14.12.2017  Kominárstvo Nové Zámky, Tibor Kocsis

 Nám.Gy.Széchényiho

4789/4, 940 01 Nové Zámky

 43537553
 2017000390  odvoz ,prenájom,uloženie KO  1948,01  15.12.2017  Brantner  s.r.o.  Viničná 23, 940 64 Nové Zámky   31440291
 2017000391  služobný tel.  80,99  19.12.2017  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8, 821 08 Bratislava  35697270
 2017000392  zimná údržba ciest  307,20   19.12.2017  PoľnoBEGA,s.r.o.  941 42 Veľké Lovce 657  46869077
 2017000393 servis plynových kotlov , cestovné náklady,  178,61   19.12.2017  PLYNOTHERM, Jozef Kollár  Výskumnícka 48, 947 01 Hurbanovo  47832452
2017000394 optický kábel, práca,  352,20 19.12.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce 801, 941 42 47353961
2017000395 potraviny  176,40 19.12.2017 Juraj Hlavička-DAJA  Andovská 9 D, 940 53 Nové Zámky 34584293
2017000396 stravné lístky 663,70 19.12.2017 DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2017000397 potraviny 60,34 20.12.2017 RAB,s.r.o. 941 32 ,Semerovo 1 36528404
2017000398 Prístavba telocvične a špeciálnych učební k ZŠ, zmena stavby pred dokončením  5400,00 21.12.2017 PROFIS NZ s.r.o. Považská 4, 940 67 Nové Zámky 35921391
2017000399 analýza ČOV 84,00 21.12.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky  31329209
2017000400 Hlavná ročná kontrola detského ihriska  276,00 22.12.2017 EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava  00687022
2017000401 Kameň 72,00 22.12.2017 GUBO,s.r.o. 941 41 Bešeňov 623 36557463
2017000402 potraviny 348,32 28.12.2017 COOP Jednota Nové Zámky,s.d. Hlav.nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000403 potraviny 34,11 28.12.2017 COOP Jednota Nové Zámky,s.d. Hlav.nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
 * suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH