Hrušov 2013

Dňa 17. augusta 2013 folklórny súbor „LÓŤANSKÁ DOLINA“ pri MO MS Veľké Lovce reprezentoval svoju obec Veľké Lovce svojim vystúpením v Hrušove.
Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté kutlúrne tradície nášho ľudu a to nielen tým, že predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale predovšetkým tým, že navštevníkom priblíži, z čoho kultúrne dedičstvo pramení.
FS „Lóťanská dolina“ svoj program „Vo vinici pri vínečku„ predviedol na Lesnej scéne a taktiež v obci „Pri vežičke“.
Vo večerných hodinách sme sledovali program profesionálnych súborov na hlavnom amfiteátri a načerpávali inšpirácie do ďaľšej práce.

Príspevok a foto : Rapavá Mária, členka súboru