Jubilanti 80r, 90r, 95r

Obecný úrad Veľké Lovce pripravil v nedeľu 13.12.2009 v kultúrnom dome slávnosť venovanú jubilantom, ktorí oslávili v tomto roku 80., 90. a 95 rokov svojho života. Jubilantom sa prihovoril starosta obce, po príhovore nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej knihy a odovzdanie darčekov. Bodku za prekrásnym popoludním dal folklórny súbor Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach. Ich vystúpenie navodilo v každom z nás tú pravú vianočnú atmosféru.