Podpora terénnej opatrovteľskej služby

Ruže sv. Alžbety, n.o., Veľké Lovce

 

O z n á m e n i e

 

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n.o., vo Veľkých Lovciach oznamuje občanom, ktorí majú záujem pracovať ako opatrovatelia a opatrovateľky v rámci projektu Podpora terénnej opatrovateľskej služby, aby svoje žiadosti doručili do piatka, 12. septembra 2014, na Obecný úrad vo Veľkých Lovciach. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou. Preto je potrebné v žiadosti uviesť, či uchádzač o pozíciu opatrovateľky/opatrovateľa absolvoval alebo neabsolvoval opatrovateľský kurz.

Žiadosti o poskytnutie terénnej opatrovateľskej služby môžu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich rodinní príslušníci doručiť organizácii Ruže sv. Alžbety n.o. prostredníctvom obecného úradu taktiež do piatka, 12. septembra 2014.

Bližšie informácie získate u Mgr. Marty Kasášovej na t.č. 0907 561 600

Vakcinácia v obci

Obecný úrad oznamuje, že v obci sa uskutoční hromadná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.

Vakcinácia bude prebiehať 5.9.2014(tj.v piatok) od 15hod.do 19hod. a 6.9.2014(tj.v sobotu) od 9hod.do 12hod.  pri obecnom úrade.

Cena vakcinácie je 5 €.

Lóťanské folklórne slávnosti 2014

3. ročník Tanečnej zábavy so skupinou Senzi Senzus

COUNTRY BÚRKA 2014