Spomienkové zhromaždenie

Zopár fotiek zo spomienkového stretnutia je vo fotogalérii.

Veľkokapacitný kontajner

Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu je od 18. 09. 2014 umiestnený veľkokapacitný kontajner na objemný odpad, ako napr. starý nábytok, matrace a pod.

Veľkoobjemný odpad môžete priviesť počas stránkových hodín na obecnom úrade.

 

Podpora terénnej opatrovteľskej služby

Ruže sv. Alžbety, n.o., Veľké Lovce

 

O z n á m e n i e

 

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n.o., vo Veľkých Lovciach oznamuje občanom, ktorí majú záujem pracovať ako opatrovatelia a opatrovateľky v rámci projektu Podpora terénnej opatrovateľskej služby, aby svoje žiadosti doručili do piatka, 12. septembra 2014, na Obecný úrad vo Veľkých Lovciach. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou. Preto je potrebné v žiadosti uviesť, či uchádzač o pozíciu opatrovateľky/opatrovateľa absolvoval alebo neabsolvoval opatrovateľský kurz.

Žiadosti o poskytnutie terénnej opatrovateľskej služby môžu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich rodinní príslušníci doručiť organizácii Ruže sv. Alžbety n.o. prostredníctvom obecného úradu taktiež do piatka, 12. septembra 2014.

Bližšie informácie získate u Mgr. Marty Kasášovej na t.č. 0907 561 600

Vakcinácia v obci

Obecný úrad oznamuje, že v obci sa uskutoční hromadná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.

Vakcinácia bude prebiehať 5.9.2014(tj.v piatok) od 15hod.do 19hod. a 6.9.2014(tj.v sobotu) od 9hod.do 12hod.  pri obecnom úrade.

Cena vakcinácie je 5 €.

Lóťanské folklórne slávnosti 2014