Tradičná vatra vo Veľkých Lovciach

Občianske združenie Ľudový dom a spoločenstvo mladých z našej obce Vás srdečne pozýva na tradičnú vatru, ktorá sa pravidelne v našej obci koná počas Silvestrovskej noci so začiatkom o 17:00 hodine na zákostolí. Tento rok si budeme pri nej pripomínať 24. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Oznam

MUDr. Ladislav Lendvay, praktický lekár pre dospelých oznamuje, že vo štvrtok 29.12.2016 a v piatok 30.12.2016 nebude ordinovať. Zastupuje ho MUDr. Vojtek od 13:00 hod. vo Veľkých Lovciach a v Bešeňove. 

Veselé Vianoce

Zmena spôsobu vývozu komunálneho odpadu od 01.01.2017

Oznamujeme občanom, že žetón-známku určenú na vývoz komunálneho odpadu si môžete zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach za poplatok v sume:

80 litrová nádoba : 1,20 € za l ks

110 litrová nádoba: 1,65 EUR za 1 ks,                        

120 litrová nádoba: 1,80 EUR za 1 ks

140 litrová nádoba : 2,10 € za l ks

1.100 litrový kontajner: 16,50 EUR za 1 ks

Vývoz smetných nádob je v obci realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v STREDU od 01.01.2017 .

 

Postup občana pred vývozom komunálneho odpadu :

Žetónom označte naplnenú smetnú nádobu pripravenú na vývoz nasledovne:

 

  • každý žetón je určený iba na 1 vývoz smetnej nádoby

  • po vyprázdnení smetnej nádoby pracovník Brantneru žetón zo smetnej nádoby odoberie a vráti na obecný úrad, preto prosíme občanov, aby žetóny na smetnú nádobu nenalepovali, ale priviazali ich k smetnej nádobe v priesvitnom obale

V zmysle VZN č. 5/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia § 17, bod 2 - Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu 1. polroku v každom kalendárnom roku, minimálne 6 x, obec mu vyrubí poplatok rozhodnutím na základe sadzby 0,038 € za osobu a kalendárny deň podľa § 78 ods. 1 písm. b). zákona.

 

 

Oznam

Detská doktorka, MUDr. Eva Hrachovská oznamuje, že 19.12.2016 bude ordinovať v ambulancii v Bešeňove od 14:00 hod. a vo štvrtok 22.12.2016 bude ordinovať len v ambulancii v Nových Zámkoch.