Veselú Veľkú noc Vám prajeme

Divadelná komédia "Láska je láska"

Veľkokapacitný kontajner

 

Oznamujeme občanom, že v zbernom dvore je umiestnený veľkokapacitný kontajner, do ktorého je možné uložiť objemný odpad, ako napríklad starý nábytok, koberce, matrace.

Zároveň je možné priniesť do zberného dvora aj sklo, papier, plastové fľaše, textil, pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory.

Veľkoobjemný odpad môžete priviesť:

 

  • 12.04.2017 (STREDA) od 14:30 – 17:30 hod.,

  • 13.04.2017 (ŠTVRTOK) od 08:30 – 12:00 hod.,

  • 15.04.2017 (SOBOTA) od 09:00 – 12:00 hod. 

 

 

Udržujme poriadok a čisté okolie, budeme sa v ňom cítiť lepšie ! Zmena termínov zberu triedeného odpadu

Zmena termínov zberu triedeného odpadu je nasledovná : od apríla 2017 sa zber papiera a skla bude uskutočňovať každý druhý mesiac. Zber plastu bude prebiehať každý mesiac.

Zápis detí do 1. ročníka