Oznam

MUDr. Eva Hrachovská, praktická lekárka pre deti a dorast oznamuje, že vo štvrtok 11.08.2016 a 18.08.2016 bude ordinovať v obci Bešeňov od 13:00 do 15:00 hod.

Lóťanské folklórne slávnosti 2016

Country búrka 2016

Upozornenie

Starosta obce dôrazne žiada všetkých majiteľov psov, aby svojich psov držali v ohradených priestoroch svojich pozemkov a zabránili tak voľnému pohybu psov na uliciach, nakoľko voľne pohybujúci sa psy ohrozujú bezpečnosť občanov a znečisťujú verejné priestranstvá. Držiteľ psa je povinný dodržiavať VZN č.4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce. V prípade nedodržania vyššie uvedeného VZN môže obec pristúpiť k odchytu volne sa pohybujúcich psov v súlade so zákonom.

Oznam

MUDr. Eva Hrachovská, praktická lekárka pre deti a dorast oznamuje, že od 18.07.2016 do 29.07.2016 nebude ordinovať. Ordinovať bude od 01.08.2016 od 13:00 hod.

Zastupuje ju MUDr. Niki Szabóová v Nových Zámkoch na ulici : Bitúnková 13, Nové Zámky.

Kontakt : 035/641 08 75