Rozpis zberu triedeného odpadu

Rozpis zberu na mesiac júl 2016 :

 

04. júl - zber papiera

12. júl - zber plastov (PET fľaše, fólie a iné plasty)

22. júl - zber skla

Oznam

MUDr. Eva Hrachovská, praktická lekárka pre deti a dorast oznamuje, že od 20.06.2016 do 24.06.2016 a 30.6.2016 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Niki Szabóová v Nových Zámkoch na ulici : Bitúnková 13, Nové Zámky.

Kontakt : 035/641 08 75

Veľkoobjemný kontajner

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 18.06. 2016 od 09:00 do 12:00 hod. bude v zbernom dvore umiestnený veľkokapacitný kontajner, do ktorého je možné uložiť objemný odpad, ako napríklad starý nábytok, koberce, matrace.

Zároveň je možné priniesť do zberného dvora aj sklo, papier, plastové fľaše, textil, pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamujeme, že dňa 16.06.2016 a 21.06.2016 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

Vydanie profesionálneho CD "Lóťanskej doliny"

Folklórny súbor "Lóťanská dolina" vydal profesionálne CD cez nahrávacie štúdio music DRIVE.
Na CD je 19 piesní z nášho regiónu, ale i z iných regiónov SLOVENSKA.
CD je dostupné u jednotlivých členov folklórneho súboru "Lóťanská dolina".
Vopred Vám ďakujeme za Váš záujem.