Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Rok 2007

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2007 - 2013 stiahnuť