Profil verejného obstarávateľa

Úradný názov:                   Obec Veľké Lovce

IČO:                                      00309354

DIČ:                                      2021060822

sídlo:                                    941 42 Veľké Lovce č.99

štát:                                     Slovenská republika

štatutárny zástupca:      Ing. Libor Kráľ, starosta obce

kontaktná osoba:            Ing. Libor Kráľ, starosta obce

telefón:                              035/6589121

Fax:                                    035/6589121

e-mail:                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

bankové spojenie:         VÚB banka a.s. Nové Zámky

číslo účtu:                        176025172/0200

 

Rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie a montáž kamerového systému v obci Veľké Lovce

číslo popis                                                  
suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                        
1. dodanie a montáž kamerového systému  12996,00

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601,

941 42 Veľké Lovce

Zápisnica

 

Rok 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu kanalizačných prípojok rodinných domov

číslo popis                                                  
suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                        
1. kanalizačné prípojky rodinných domov  11 544,35

Aquamont spol s r.o.

zápisnica

 

Rok 2015

 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - merač rýchlosti

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - autobusové zastávky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - kamerový systém

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - svetelno-technická štúdia

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - betónové zatrávňovače

 

 

 

číslo popis                                                 
suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                        
1. merač rýchlosti 1.999,00

ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19,

01851 Nová Dubnica

zápisnica

2. dodanie a montáž autobusových zastávok 5.527,20

L-DEN Slovakia spol. , s.r.o., Kamenná 202/40

966 22 utila

zápisnica

3.

dodanie a montáž kamerového systému

v obci Veľké Lovce

8.692,80

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601,

941 42 Veľké Lovce

zápisnica

4.

svetelno-technická štúdia pre projekt "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce"

7,50 € za svetelný bod

Ing. Marek Krasňan, Veľké Lovce č. 22,

941 42 Veľké Lovce

zápisnica

5.

dodanie betónových zatrávňovačov

9,59 €/m²

STAVEG spol. s.r.o., Levická 544, Šurany

zápisnica

Rok 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu drevených parkiet v kultúrnom dome vo Veľkých Lovciach

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vybudovanie odpočívadla pre cyklistov v obci Veľké Lovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a vstupných dverí na budove kultúrneho domu v obci Veľké Lovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodanie a montáž nábytku do kancelárií OÚ

Výzva na predloženie ponuky : Zemný plyn Obec Veľké Lovce

Výzva na predložnie ponuky : Zemný plyn ZŠ s MŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie a montáž kamerového systému v obci Veľké Lovce

číslo popis                                                 
suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač                                        
1. drevené parkety 2 745,00 €

Ing. Vladimír Slovák - SLOVPARKET,

Trieda A. Hlinku č. 13, Nitra

zápisnica

 2. odpočívadlo pre cyklistov  2 000, 04 €

 akad. soch. Jozef Kliský, Veľké Lovce

 

 zápisnica

3.  výmena okien a dverí 8 989,45 €

EmBia, s.r.o., Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky

 zápisnica

4. dodanie a motáž nábytku do kancelárií v Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach 10.963,44€   

NZ Interier s.r.o., S.H.Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky

zápisnica

5. dodanie a montáž kamerového systému v obci Veľké Lovce 7.984,80 €

Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce

zápisnica

 

Rok 2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu výtlkov mietnych komunikácií v obci Veľké Lovce
Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu zastrešenia prístrešku

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu odtokového potrubia miestnej komunikácie

číslo popis suma v Eur s DPH  úspešný uchádzač
1 sporák do školskej jedálne 2998,80 Gastro Haal, Nové Zámky
2 traktorová kosačka 3350,00 AGRO-MOTO, Slnečná 3, Nové Zámky
3 hydroizolácia plochej strechy kultúrneho domu 8279,28 PARAPETROL, a.s. , Štefánikova 15, Nitra
4 oprava výtlkov miestnych komunikácií 12,00 Eur/m2 BEST ROAD, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava-Ružinov
5 rekonštrukcia zastrešenia prístrešku v športovom areáli 3.803,14 Eur František Sunega - FERMONT, Veľké Lovce 408

 

Rok 2012

číslo popis súbor
1 stavebný dozor pre stavbu "Polyfunkčný objekt" vyhodnotenie
2 dodanie a montáž kamerového bezpečnostného systému budovy ZŠ a jej okolia vyhodnotenie
3 obstaranie osobného motorového vozidla vyhodnotenie
4 dodanie a montáž detského ihriska vyhodnotenie
5 odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce vyhodnotenie