Zámer - Irena Ráczová

Obec Veľké Lovce zverejňuje zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-11-zamer predaj racova.pdf)zámer210 Kb

Zámer - Ing. Róbert Németh

Obec Veľké Lovce zverejňuje zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-11-zamer predaj nemeth.pdf)zámer198 Kb

Uverejnenie výsledkov do volieb zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - september 2013

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach, ktoré sa bude konať 27. septembra 2013, t.j. v piatok o 18.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-09-pozvOZ.pdf)pozvánka62 Kb

Oslava 777. výročia obce