Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy nebude elektrina dňa 16.10.2013 v čase od 08.30 hod. do 11.00 hod. na adrese súp.č.:153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 229, 312, 710, 738, 787.

Zámer - prenájom

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-08-zverejnenie-nemeth.pdf)zámer222 Kb

Čipovanie spoločenských zvierat a vakcinácia proti besnote

V dňoch 23. - 24. augusta 2013 bude veterinár pri Obecnom úrade vykonávať vakcináciu proti besnote spojenú s čipovaním psov, mačiek a fretiek.
Vakcinácia a čipovanie budú prebiehať nasledovne:
v piatok (23.08.2013) od 15.00 - 19.00 hod.
v sobotu (24.08.2013) od 9.00 - 12.00 hod..
Cena vakcinácie je 5,00 Eur/ks, čipovanie 10,00 Eur/ks. Zviera, ktoré nebude najskôr začipované, nebude zavakcinované.
Pre občanov, ktorí zaplatili daň za psa a preukážu sa dokladom o zaplatení, bude cena za čipovanie zvieraťa 8,00 Eur a vakcinácia proti besnote 5,00 Eur, t.j. 13,00 Eur/ks.

Návrh VZN č. 3/2013

Dňa 24.07.2013 bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-03-vzn.pdf)návrh444 Kb

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok, t.j. 27. júna 2013 o 18.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2013-06-pozvOZ.pdf)pozvánka62 Kb