Verejná vyhláška

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Verejnú vyhlášku : Zásobovanie elektrickou energiou - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2016-verejna-vyhlaska-zsd.pdf)Verejná vyhláška 1792 Kb

Návrh Dodatku č. 1/2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.09.2016. 

 

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat

Bližšie informácie o povinnosti chovateľov registrovať chov hospodárskych zvierat nájdete v prílohe. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2016, t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka 92 Kb

UPOZORNENIE - REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY

V okrese Nové Zámky bol potvrdený dňa 27.07.2016 v obci Veľké Lovce pozitívny prípad infekčnej anémie koní. Infekčná anémia koní je nákaza, ktorá postihuje populáciu koňovitých zvierat. Podľa dostupných informácií sa nejedná o ochorenie prenosné na človeka alebo iné zvieratá. Vzhľadom na to, že toto ochorenie je infekčné žiadame chovateľov koňovitých zvierat ( kone používané na: chov a produkciu, rekreačné, jazdecké, na pracovné účely, poníky, osly a ich krížence), aby prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov vykonali vyšetrenie na toto ochorenie u všetkých koňovitých zvierat na farme.

V prípade, že RVPS Nové Zámky zistí, že chovateľ zvierat si nesplnil túto povinnosť, hrozí mu pokuta za priestupok podľa § 48 alebo pokuta za iný správny delikt podľa § 50 veterinárneho zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujet na RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 640 89 Nové Zámky, tel: 035/ 6428309, 6428311, fax: 035/6428310, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.