Uznesenie č. I/2017

Uznesenie č. I/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach. 

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Uznesenie č. I-2017.pdf)Uznesenie č. I-2017.pdf88 Kb

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017, t. j. vo štvrtok o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka 30.3.2017.pdf)Pozvánka 30.3.2017.pdf104 Kb

Zámer - dlhodobý prenájom

Obec Veľké Lovce zverejňuje zámer dlhodobého prenájmu.

Záverečný účet obce za rok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje záverečný účet obce za rok 2016.

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 15.03.2017.