Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Návrh VZN Obce Veľké Lovce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

 

Poplatok za stočné

Oznamujeme občanom, že poplatok za stočné je potrebné zaplatiť najneskôr do konca novembra 2017. 

Výsledky volieb Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje výsledky volieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, konané dňa 4.11.2017 :

Výsledky volieb Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Veľké Lovce

Oznámenie

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Oznámenie o začatí konania na výrub drevín