Uznesenie č. III/2017

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Uznesenie č. III/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.07.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach. 

Zverejnené na úradnej tabuli, dňa 28.07.2017

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2017-3-Uznesenie.pdf)2017-3-Uznesenie.pdf67 Kb

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 27. júla 2017,  t. j. vo štvrtok o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Návrh Dodatku k VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku k VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.06.2017. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda.

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.06.2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

 

Vo Veľkých Lovciach, dňa 30.6.2017