Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

 

 

Pozvánka

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje pozvánku k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2294 Bagovský vrch do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. II/2017

Uznesenie č. II/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.04.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach. 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Uznesenie č. II-2017.pdf)Uznesenie č. II-2017.pdf54 Kb

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 19. apríla 2017,  t. j. vo stredu o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Uznesenie č. I/2017

Uznesenie č. I/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach. 

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Uznesenie č. I-2017.pdf)Uznesenie č. I-2017.pdf88 Kb