Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018.

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Lovce o umiestňovaní volebných plagátov.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Návrh VZN č. 3-2015.pdf)Návrh VZN č. 3-2015.pdf103 Kb

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.

 

Zverejnenie dlhodobého prenájmu

Obec Veľké Lovce zverejňuje dlhodobý prenájom pozemku.