Návrh Dodatku č. 1/2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.09.2016. 

 

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat

Bližšie informácie o povinnosti chovateľov registrovať chov hospodárskych zvierat nájdete v prílohe. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2016, t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka 92 Kb

UPOZORNENIE - REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY

V okrese Nové Zámky bol potvrdený dňa 27.07.2016 v obci Veľké Lovce pozitívny prípad infekčnej anémie koní. Infekčná anémia koní je nákaza, ktorá postihuje populáciu koňovitých zvierat. Podľa dostupných informácií sa nejedná o ochorenie prenosné na človeka alebo iné zvieratá. Vzhľadom na to, že toto ochorenie je infekčné žiadame chovateľov koňovitých zvierat ( kone používané na: chov a produkciu, rekreačné, jazdecké, na pracovné účely, poníky, osly a ich krížence), aby prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov vykonali vyšetrenie na toto ochorenie u všetkých koňovitých zvierat na farme.

V prípade, že RVPS Nové Zámky zistí, že chovateľ zvierat si nesplnil túto povinnosť, hrozí mu pokuta za priestupok podľa § 48 alebo pokuta za iný správny delikt podľa § 50 veterinárneho zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujet na RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 640 89 Nové Zámky, tel: 035/ 6428309, 6428311, fax: 035/6428310, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2016

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2016

 

 

Mesiac

PET fľaše, plast

Papier

Sklo

Júl

12.07.2016

04.07.2016

22.07.2016

August

09.08.2016

01.08.2016

30.08.2016

September

06.09.2016

16.09.2016

Október

04.10.2016

10.10.2016

17.10.2016

November

03.11.2016

07.11.2016

11.11.2016

December

13.12.2016

05.12.2016

20.12.2016