Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2016, t. j. v pondelok o 13:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka - OZ.pdf)Pozvánka - OZ.pdf93 Kb

Verejná vyhláška

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Verejnú vyhlášku : Zásobovanie elektrickou energiou - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2016-verejna-vyhlaska-zsd.pdf)Verejná vyhláška 1792 Kb

Návrh Dodatku č. 1/2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.09.2016. 

 

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat

Bližšie informácie o povinnosti chovateľov registrovať chov hospodárskych zvierat nájdete v prílohe. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2016, t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka 92 Kb