Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Príloha.pdf)Príloha.pdf1020 Kb

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky - Riadenie projektu Terénna sociálna práca v obci Veľké Lovce

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Vyzva TSP.pdf)Výzva52 Kb

Pracovná ponuka

Obec Veľké Lovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:
- obsluha a údržba ČOV so 70% úväzkom.

Požadované je základné vzdelanie, profesijný životopis a bezúhonnosť.

Žiadosti prosím doručiť písomne na adresu Obecný úrad Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce č. 431 počas úradných hodín do 20.04.2015.

Zberný dvor v obci

Oznamujeme občanom, že zberný dvor (pri starej budove obecného úradu) bude otvorený každú stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod.

Zasadnutie OZ

Starosta obce Veľké Lovce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. marca 2015, t.j. v piatok o 14:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Pozvánka + program