NÁVRH DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje NÁVRH  DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v Základnej škole Veľké Lovce.

Oznámenie - výrub drevín

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 1.3.2018

Oznámenie - výrub drevín

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 25.1.2018

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad oznamuje, že vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné doručiť na Obecný úrad Veľké Lovce najneskôr do 31.1.2018. 

Priznanie podávajú občania, podnikatelia alebo právnické osoby, ktorí v priebehu roku 2017:

 

  • nadobudli nehnuteľnosť,

 

alebo ktorým v priebehu roku 2017:

 

  • nastala zmena druhu alebo výmery nehnuteľnosti,

  • nastala zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

  • zaniklo vlastníctvo alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2017,  t. j. v piatok o 16:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf93 Kb