Obecné zastupiteľstvo

Rok 2018

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018:

Dátum  28.03.2018 
Zasadnutie  OZ/2018-1 OZ/2018-2 OZ/2018-3 OZ/2018-4 OZ/2018-5
Uznesenia Obz  Uznesenie č. I/2018
Zápisnica

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

 Benyusová Adriana, Ing.
 Bakošová Dana
 Galbavý František, Ing.
 Krajčovičová Anna, Ing.
 Melichárek Mário, Ing.
 Melišek Jozef
 Mihók Filip
 Šafár Marek, JUDr.
 Tóth Gabriel

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2017

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017:

Dátum  30.03.2017 19.04. 2017   27.07. 2017 26.09.2017  15.12.2017 
Zasadnutie OZ/2017-1 OZ/2017-2 OZ/2017-3 OZ/2017-4 OZ/2017-5
Uznesenia Obz

 

Uznesenie č. I/2017
Uznesenie č. II/2017 Uznesenie č. III/2017 Uznesenie č. IV/2017 Uznesenie č. V/ 2017
Zápisnica

zápisnica

Prílohy :

A B C D D1 E F G H CH 

zápisnica

Prílohy :

A 

 zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H 

 

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H

 

zápisnica

Prílohy : 

 A B C D E F G H CH 

I J K

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing.  P  P  P
Bakošová Dana   P  P  P
Galbavý František, Ing.   P  P  P  P  P
Krajčovičová Anna, Ing.   P  P  O  P  P
Melichárek Mário, Ing.   P  P  P
Melišek Jozef   P  P  P
Mihók Filip   P  P  P  P  P
Šafár Marek, JUDr.   P  P  P  P  P
Tóth Gabriel   P  P  P  O

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2016

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016:

Dátum 23.03.2016 24.06.2016 25.08.2016 24.10.2016 16.12.2016
Zasadnutie OZ/2016-1 OZ/2016-2 OZ/2016-3 OZ/2016-4 OZ/2016-5
Uznesenia Obz

Uznesenie č. I/2016

Príloha

Uznesenie č. II/2016  Uznesenie č. III/2016
Uznesenie č. IV/2016

Uznesenie č. V/2016

Zápisnica

 zápisnica

Prílohy:

A B C D E F G H

zápisnica

Prílohy : 

A B C D E F G H I

zápisnica

Prílohy :

A

 zápisnica

Prílohy :

 A B C CaCbD E

zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H Ha CH I J

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. O P P P P
Bakošová Dana P  P  P  P  P
Galbavý František, Ing. P  O  P  P  P
Krajčovičová Anna, Ing. P  P  P  P  P
Melichárek Mário, Ing. P  P  P  P  P
Melišek Jozef P  P  P  P  O
Mihók Filip P  P  P  P  P
Šafár Marek, Mgr. P  P  P  P  P
Tóth Gabriel P  P  P  P  P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2015

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015:

Dátum 10.02.2015 27.03.2015 30.06.2015 26.08.2015 24.09.2015 22.10.2015 16.12.2015
Zasadnutie OZ/2015-1 OZ/2015-2 OZ/2015-3 OZ/2015-4 OZ/2015-5 OZ/2015-6 OZ/2015-7
Uznesenia Obz Uznesenie č. 1/2015 Uznesenie č. II/2015 Uznesenie č. III/2015 Uznesenie č. IV/2015 Uznesenie č. V/2015 Uznesenie č. VI/2015 Uznesenie č. VII/2015
Zápisnica

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H CH

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F

 

Zápisnica

Prílohy :

AB C D EFG

 

 Zápisnica Zápisnica 

Zápisnica

Prílohy :

A B C D E F G H CH

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P P  P   P 
Bakošová Dana P P P P P  P    P
Galbavý František, Ing. P O P P  P  P    P
Krajčovičová Anna, Ing. P P P P   P  P    P
Melichárek Mário, Ing. P P P P   P  P    P
Melišek Jozef P P P P   P  P    P
Mihók Filip P P P P   P   P   P
Šafár Marek, Mgr. P P P P   P   P   P
Tóth Gabriel P P P P   P   P   P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2014

Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach na rok 2014  - dokument

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014:

 Dátum 21.02.2014 31.03.2014 30.05.2014 28.08.2014 12.12.2014
Zasadnutie OZ/2014-1 OZ/2014-2 OZ/2014-3 OZ/2014-4 OZ/2014-5
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2014 Uznesenie č. II. /2014 Uznesenie č. III / 2014 Uznesenie č. IV/2014 Uznesenie č. V/2014
Zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica zápisnica
Prílohy:
A B C D E F G H CH I J K L

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P P P P Benyusová Adriana, Ing. P
Brezánsky Martin, Mgr. P P O O Bakošová Dana P
Galbavý František, Ing. P P P P Galbavý František, Ing. P
Zimula Jozef P P O O Krajčovičová Anna, Ing. P
Horník Ivan, Ing. P P P P Melichárek Mário, Ing. P
Mihók Dominik P P P P Melišek Jozef P
Mihók Filip P P P O Mihók Filip P
Šafár Marek, Mgr. P P P P Šafár Marek, Mgr. P
Tóth Gabriel P P P P Tóth Gabriel P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

Rok 2013

Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach na rok 2013 - dokument

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013:

 Dátum 22.03.2013 27.06.2013
27.09.2013
13.12.2013
Zasadnutie OZ/2013-1  OZ/2013-2  OZ/2013-3 OZ/2013-4
Uznesenia Obz Uznesenie č. I/2013 Uznesenie č. II/2013   Uznesenie č. III/2013 Uznesenie č. IV/2013
Zápisnica
dokument   dokument dokument

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana, Ing. P  P  P P
Brezánsky Martin, Mgr. O  P  P P
Galbavý František, Ing. P  P  P P
Habrman Michal, Ing. P  P  P P
Horník Ivan, Ing. P  P  O P
Mihók Dominik P  P  P P
Mihók Filip P  P  P P
Šafár Marek, Mgr. P  P  P P
Tóth Gabriel P  P  P P

P-prítomný, N-neprítomný bez ospravedlnenia, O-ospravedlnený

 

Rok 2012

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v roku 2012 konali v dátumoch:

27.1.2012 30.3.2012 28.6.2012 27.7.2012 21.9.2012 14.12.2012
Zasadnutie mimoriadne riadne riadne mimoriadne riadne riadne
Uznesenia ObZ Uznesenie č. I/2012 Uznesenie č. II/2012 Uznesenie č. III/2012 Uznesenie č. IV/2012 Uznesenie č. V/2012 Uznesenie č. VI/2012

 

Účasť poslancov na zasadnutiach

Benyusová Adriana,Ing. P P O P P P
Brezánsky Martin, Mgr. P P P P P P
Galbavý František, Ing. P O P P O P
Habrman Michal, Ing. P P O P P P
Horník Ivan, Ing. P P P P P O
Mihók Dominik P P P P P P
Mihók Filip P P P P P P
Šafár Marek, Mgr. P P P P P P
Tóth Gabriel P P O P P P

P - prítomný, N - neprítomný bez ospravedlnenia, O - ospravedlnený 

 

Rok 2011

Zasadnutia a uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2011:

  25.2.2011 25.3.2011 27.5.2011 24.6.2011 14.9.2011 15.12.2011
Zasadnutie mimoriadne riadne mimoriadne riadne riadne riadne
Uznesenia ObZ Uznesenie č. I/2011 Uznesenie č. II/2011 Uznesenie č. III/2011 Uznesenie č. IV/2011 Uznesenie č. V/2011 Uznesenie č. VI/2011