Zmluvy a objednávky v roku 2017

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Rámcová zmluva o zabezpečení odvozu, likvidácie, recyklácie, uskladnenia drobného stavebného odpadu PROSPECT, spol s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky   stiahnuť
6/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  OZ Ľudový dom, Jozef Galbavý, Veľké Lovce  stiahnuť 
4/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Agnesa Horváthová, Veľké Lovce  stiahnuť
2/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
3/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Občianske združenie Country búrka, Mgr. Martin Brezánsky. Veľké Lovce  stiahnuť
 1/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Telovýchovná Jednota Veľké Lovce, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť 
5/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny odbor MS, Michaela Balážová, Veľké Lovce

 

stiahnuť
7/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Na Podvalku, Mgr. Eva Takáčová, Veľké Lovce

 

stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2013  Vlasta Huslicová, Jozef Németh, Veľké Lovce č. 560  stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Nájomná zmluva   Ruže sv. Alžbety, n. o.  stiahnuť  

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

 

 

Objednávky 2016

popis suma v EUR partner  
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra stiahnuť
výmena regulátora plynu  SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov  stiahnuť  
zakúpenie elektrospotrebičov - kultúrny dom   4284,10 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra   stiahnuť