Zmluvy a objednávky v roku 2011

Január

číslo popis zmluvný partner  
Zmluva č. 27 a) 2011 zabezpečenie zberu a odvozu separovaného odpadu Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb poskytovanie odborných rád a usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebísk Jozef Melišek, P.S.M. Veľké Lovce stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo dodatok k zmluve o dielo zo dňa 26.06.2009 na externý manažment pre projekt: "Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce" SENSIM, s.r.o., Zilina stiahnuť
Zmluva č. 1/2011 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 TJ Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva č. 2/2011 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Veľkých Lovciach stiahnuť
Zmluva č. 3/2011 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach stiahnuť
Zmluva o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké Lovce k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Šurany stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner  
Dodatok č. 1/2011 dodatok k zmluve o dielo č. 27 na prenájom nádob Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
Dodatok č. 1 dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.12.2010 Pavol Záhumenský, Veľké Lovce č. 308 stiahnuť
Dodatok č. 3 dodatok k mandátnej zmluve č. 101-10 zo dňa 30.03.2010 REGRO, s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Šurany stiahnuť

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner  
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 46/2010/14 Konzorcium I.B.S., spol.sr.o., Žilina stiahnuť
120195851 Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
120195852 Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
120195856 Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
120195857 Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
120195839 Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/ B119 prenájom hrobového miesta B 119 Hedviga Hajdúchová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/D95 prenájom hrobového miesta D 95 Hedviga Hajdúchová , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/ B196 prenájom hrobového miesta B 196 Johanna Brániková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/A294 prenájom hrobového miesta A 294 Rozália Šalgová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/C184 prenájom hrobového miesta C 184 Mária Ďurinová , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/B131 prenájom hrobového miesta B 131 Mária Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/C161 prenájom hrobového miesta C 161 Mária Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/D168 prenájom hrobového miesta D 168 Mária Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/D162 prenájom hrobového miesta D 162 Emília Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/A320 prenájom hrobového miesta A 320 Emília Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/A325 prenájom hrobového miesta A 325 Emília Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/B100 prenájom hrobového miesta B 100 Jaroslav Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/D72 prenájom hrobového miesta D 72 Júlia Mikulcová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/B180 prenájom hrobového miesta B 180 Júlia Mikulcová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/A353 prenájom hrobového miesta A 353 Terézia Regásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/A116 prenájom hrobového miesta A 116 Terézia Regásová , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/A378 prenájom hrobového miesta A 378 Terézia Regásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/A105 prenájom hrobového miesta A 105 Terézia Regásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/C233 prenájom hrobového miesta C 233 Terézia Regásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/A435 prenájom hrobového miesta A 435 Terézia Čapláková , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/A433 prenájom hrobového miesta A 433 Terézia Čapláková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/C24 prenájom hrobového miesta C 24 Rozália Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/C14 prenájom hrobového miesta C 14 Rozália Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/B224 prenájom hrobového miesta B 224 Rozália Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/154 prenájom hrobového miesta 154 Etela Korpásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/84 prenájom hrobového miesta 84 Etela Korpásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/211 prenájom hrobového miesta 211 Vojtech Korpáš, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/A280 prenájom hrobového miesta A 280 Rozália Brániková, Nové Zámky stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/A271 prenájom hrobového miesta A 271 Rozália Brániková, Nové Zámky stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/B117 prenájom hrobového miesta B 117 Rozália Brániková , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/55 prenájom hrobového miesta 55 Helena Kálnayová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/47 prenájom hrobového miesta 47 Helena Kálnayová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/202 prenájom hrobového miesta 202 Helena Kálnayová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/D19 prenájom hrobového miesta D 19 Michal Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/D82 prenájom hrobového miesta D 82 Michal Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/A84 prenájom hrobového miesta A 84 Michal Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/B94 prenájom hrobového miesta B 94 Apolónia Pacalajová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/C183 prenájom hrobového miesta C 183 Apolónia Pacalajová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 39/69 prenájom hrobového miesta 69 Agnesa Korpásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 40/52 prenájom hrobového miesta 52 Agnesa Korpásová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 41/B89 prenájom hrobového miesta B 89 Mária Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/B 248 prenájom hrobového miesta B 248 Mária Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/A21 prenájom hrobového miesta A 21 Mária Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/109 prenájom hrobového miesta 109 Edita Královičová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/108 prenájom hrobového miesta 108 Edita Královičová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/51 prenájom hrobového miesta 51 Edita Královičová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/A108 prenájom hrobového miesta A 108 Ľudovít Tinák, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 48/A355 prenájom hrobového miesta A 355 Helena Huslicová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 49/C111 prenájom hrobového miesta C 111 Helena Huslicová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 50/A356 prenájom hrobového miesta A 356 Helena Huslicová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 51/A367 prenájom hrobového miesta A 367 Vladimír Klučiar, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 52/A391 prenájom hrobového miesta A 391 Vladimír Klučiar, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 53/D160 prenájom hrobového miesta D 160 Vladimír Klučiar , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 54/B3 prenájom hrobového miesta B 3 Emil Andraščík, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 55/C123 prenájom hrobového miesta C 123 Emil Andraščík, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 56/208 prenájom hrobového miesta 208 Eva Soósová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 57/A107 prenájom hrobového miesta A 107 Anna Mellenová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 58/A48 prenájom hrobového miesta A 48 Vladimír Klučiar, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 59/A 125 prenájom hrobového miesta A 125 Mária Rišková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 60/B193 prenájom hrobového miesta B 193 Mária Rišková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 61/D107 prenájom hrobového miesta D 107 Mária Rišková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 62/D113 prenájom hrobového miesta D 113 Mária Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 63/A246 prenájom hrobového miesta A 246 Mária Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
120195871 Zmluva o pripojení odberného zariadeni ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava stiahnuť
9/§52/2011/NPV-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... ÚPSVaR, F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky stiahnuť
Mandátna zmluva vykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác pre predmet zákazky "Polyfunkčný objekt" LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava stiahnuť
Dodatok č. 4 dodatok k mandátnej zmluve č. 101-10 zo dňa30.03.2010 REGRO,s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
dodatok č. 3 dodatok k mandátnej zmluve č. 103-10 zo dňa 03.02.2010 REGRO,s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
Mandátna zmluva vykonanie verejného obstarávania pre predmet zákazky "Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Veľké Lovce" LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 64/C72 prenájom hrobového miesta C 72 Irena Píšová, Banská Štiavnica stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 65/D31 prenájom hrobového miesta D 31 Mária Pinčeková , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 66/A149 prenájom hrobového miesta A 149 Mária Pinčeková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 67/C82 prenájom hrobového miesta C 82 Irena Píšová, Banská Štiavnica stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 68/A37 prenájom hrobového miesta A 37 Vincent Oravec Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miestač. 69/A230 prenájom hrobového miesta A 230 Vincent Oravec , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 70/A310 prenájom hrobového miesta A 310 Vincent Oravec, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 71/B63 prenájom hrobového miesta B 63 Katarína Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 72/A14 prenájom hrobového miesta A 14 Katarína Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 73/B49 prenájom hrobového miesta B 49 Katarína Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 74/B2 prenájom hrobového miesta B 2 Edmund Gúgh, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 75/A326 prenájom hrobového miesta A 326 Edmund Gúgh, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 76/49 prenájom hrobového miesta 49 Jolana Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 77/27 prenájom hrobového miesta 27 Jolana Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 78/85 prenájom hrobového miesta 85 Jolana Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 79/C140 prenájom hrobového miesta C 140 Jozef Kukučka, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 80/D139 prenájom hrobového miesta D 139 Jozef Kukučka Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 81/A300 prenájom hrobového miesta A 300 Jozef Kukučka , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 82/C71 prenájom hrobového miesta C 71 Jozef Kukučka, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 83/A40 prenájom hrobového miesta A 40 Alžbeta Pinčeková , Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 84/C208 prenájom hrobového miesta C 208 Michal Ďurina, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 85/C146 prenájom hrobového miesta C 146 Michal Ďurina, Veľké Lovce stiahnuť

 

 

Apríl

číslo  popis  zmluvný partner  
86/D 161 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. D 161 Mária Kurucová Veľké Lovce stiahnuť
87/D 213 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. D 213 Mária Kurucová Veľké Lovce stiahnuť
88/D 16 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. D 16 Mária Kurucová Veľké Lovce stiahnuť
7/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce ZŠ s MŠ Veľké Lovce stiahnuť
89/A 80 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. A 80 Štefan Slovák, Veľké Lovce stiahnuť
90/B 161 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 161 Štefan Slovák Veľké Lovce stiahnuť
91/190 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 190 Irma Szilágyiová Veľké Lovce stiahnuť
92/127 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 127 Irma Szilágyiová Veľké Lovce stiahnuť
93/99 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 99 Irma Szilágyiová Veľké Lovce stiahnuť
94/37 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 37 Irma Szilágyiová Veľké Lovce stiahnuť
95/33 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 33 Irma Szilágyiová Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu VÚB, a.s. stiahnuť
96/B 33 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 33 Katarína Sulanová Veľké Lovce stiahnuť
97/A 74 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. A 74 Artúr Otruba Veľké Lovce stiahnuť
98/C204 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. C 204 Artúr Otruba Veľké Lovce stiahnuť
99/B 185 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 185 František Ivan, Trávnica stiahnuť
100/B 72 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 72 Jozefína Bóriková Veľké Lovce stiahnuť
101/B 233 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 233 Jozefín Bóriková Veľké Lovce stiahnuť
102/B 232 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. B 232 Jozefína Bóriková Veľké Lovce stiahnuť
103/112 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 112 Róbert Janovský Veľké Lovce stiahnuť
104/A 215 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. A 215 Severín Šaš Malacky stiahnuť
105/D 182 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. D 182 Mikuláš Kuruc Veľké Lovce stiahnuť
106/A 286 prenájom hrobového miesta č. A 286 Mikuláš Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
107/159 prenájom hrobového miesta č. 159 Mária Habardíková Veľké Lovce stiahnuť
108/210 prenájom hrobového miesta č. 210 Mária Habardíková Veľké Lovce stiahnuť
109/8 prenájom hrobového miesta č. 8 Mária Habardíková Veľké Lovce stiahnuť
110/B 73 prenájom hrobového miesta č. B 73 Štefan Habrman Veľké Lovce stiahnuť
111/B 207 prenájom hrobového miesta č. B 207 Štefan Habrman Veľké Lovce stiahnuť
112/A 183 prenájom hrobového miesta č. A 183 Štefan Habrman , Veľké Lovce stiahnuť
113/D 115 prenájom hrobového miesta č. D 115 Štefan Habrman Veľké Lovce stiahnuť
114/A 1 prenájom hrobového miesta č. A 1 Helena Otrubová Veľké Lovce stiahnuť
115/A 2 prenájom hrobového miesta č. A 2 Helena Otrubová Veľké Lovce stiahnuť
116/D 211 prenájom hrobového miesta č. D 211 Helena Otrubová Veľké Lovce stiahnuť
117/B 143 prenájom hrobového miesta č. B 143 Štefan Kováč Veľké Lovce stiahnuť
21-2011 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová, Nové Zámky stiahnuť
118/A 259 prenájom hrobového miesta č. A 259 Štefan Kováč Veľké Lovce stiahnuť
119/B 175 prenájom hrobového miesta č. B 175 Mária Krásna Veľké Lovce stiahnuť
120/A 83 prenájom hrobového miesta č. A 83 Mária Krásna Veľké Lovce stiahnuť
121/A 93 prenájom hrobového miesta č. A 93 Rozália Kurucová Veľké Lovce stiahnuť
122/A 421 prenájom hrobového miesta č. A 421 Rozália Kurucová Veľké Lovce stiahnuť
123/D 132 prenájom hrobového miesta č. D 132 Mária Pintešová Veľké Lovce stiahnuť
124/A 240 prenájom hrobového miesta č. A 240 Mária Pintešová Veľké Lovce stiahnuť
125/A 35 prenájom hrobového miesta č. A 35 Mária Némethová Veľké Lovce stiahnuť
126/D 142 prenájom hrobového miesta č. D 142  Mária Némethová Veľké Lovce stiahnuť
127/A 306 prenájom hrobového miesta č. A 306 Emília Debrecéniová Veľké Lovce stiahnuť
128/C 5 prenájom hrobového miesta č. C 5 Emília Debrecéniová Veľké Lovce stiahnuť
129/C 209 prenájom hrobového miesta č. C 209 Alžbeta Kasášová Veľké Lovce stiahnuť
130/A 397 prenájom hrobového miesta č. A 397 Otília Slivoňová Veľké Lovce stiahnuť
131/A 44 prenájom hrobového miesta č. A 44 Otília Slivoňová Veľké Lovce stiahnuť
132/ A 393 prenájom hrobového miesta č. A 393 Otília Slivoňová Veľké Lovce stiahnuť
133/A 42 prenájom hrobového miesta č. A 42 Otília Slivoňová Veľké Lovce stiahnuť
134/D 184 prenájom hrobového miesta č. D 184 Otília Slivoňová Veľké Lovce stiahnuť
135/D 69 prenájom hrobového miesta č. D 69 Helena Liptáková Veľké Lovce stiahnuť
136/B 8 prenájom hrobového miesta č. B 8 Helena Liptáková Veľké Lovce stiahnuť
137/D 121 prenájom hrobového miesta č. D 121 Štefan Debrecíni Veľké Lovce stiahnuť
138/A 333 prenájom hrobového miesta č. A 333 Štefan Debrecíni Veľké Lovce stiahnuť
139/A 248 prenájom hrobového miesta č. A 248 Rozália Števlíková Veľké Lovce stiahnuť
140/A 106 prenájom hrobového miesta č. A 106 Rozália Števlíková Veľké Lovce stiahnuť
141/A 3 prenájom hrobového miesta č. A 3 Rozália Števlíková Veľké Lovce stiahnuť
142/B 30 prenájom hrobového miesta č. B 30 Jozef Pintér Veľké Lovce stiahnuť
143/B 44 prenájom hrobového miesta č. B 44 Jozef Pintér, Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva o dielo č. 3/2011 dodávka a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu na ZŠ a MŠ CIMA-S,s.r.o., Palárikovo stiahnuť
144/C 87 prenájom hrobového miesta č. C 87 Terézia Nagyová Veľké Lovce stiahnuť
145/D 129 prenájom hrobového miesta č. D 129 Terézia Nagyová Veľké Lovce stiahnuť
146/A 242 prenájom hrobového miesta č. A 242 Terézia Boššániová Veľké Lovce stiahnuť
147/A 56 prenájom hrobového miesta č. A 56 Terézia Boššániová Veľké Lovce stiahnuť
148/A 101 prenájom hrobového miesta č. A 101 Terézia Pavlatovská Veľké Lovce stiahnuť
149/C 52 prenájom hrobového miesta č. C 52 Terézia Pavlatovská Veľké Lovce stiahnuť
150/A 220 prenájom hrobového miesta č. A 220 Terézia Pavlatovská Veľké Lovce stiahnuť
151/86 prenájom hrobového miesta č. 86 Ing. Vojtech Molnár, Dvory nad Žitavou stiahnuť
152/150 prenájom hrobového miesta č. 150 Ing. Vojtech Molnár, Dvory nad Žitavou stiahnuť
153/14 prenájom hrobového miesta č. 14 Ing. Vojtech Molnár, Dvory nad Žitavou stiahnuť
154/B 152 prenájom hrobového miesta č. B 152 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
155/A 17 prenájom hrobového miesta č. A 17 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
156/A 233 prenájom hrobového miesta č. A 233 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
157/D 201 prenájom hrobového miesta č. D 201 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
158/A 182 prenájom hrobového miesta č. A 182 Helena Brániková, Veľké Lovce stiahnuť
159/B 261 prenájom hrobového miesta č. B 261 Helena Brániková, Veľké Lovce stiahnuť
160/A 221 prenájom hrobového miesta č. A 221 Emil Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
161/A 429 prenájom hrobového miesta č. A 429 Emil Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
162/A 452 prenájom hrobového miesta č. A 452 Emil Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
163/C 214 prenájom hrobového miesta č. C 214 Ing. František Hačko, Veľké Lovce stiahnuť
164/A 392 prenájom hrobového miesta č. A 392 Rozália Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
165/A 293 prenájom hrobového miesta č. A 293 Rozália Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
166/A 290 prenájom hrobového miesta č. A 290 Rozália Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
167/D 128 prenájom hrobového miesta č. D 128 Otília Kurucová, Veľké Lovce  stiahnuť
168/D 53 prenájom hrobového miesta č. D 53 Otília Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
169/D 10 prenájom hrobového miesta č. D 10 Otília Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
170/C 57 prenájom hrobového miesta č. C 57 Mária Záhumenská, Veľké Lovce stiahnuť
171/B 239 prenájom hrobového miesta č. B 239 Mária Záhumenská, veľké Lovce stiahnuť
172/A 66 prenájom hrobového miesta č. A 66 Mária Záhumenská, Veľké Lovce stiahnuť
173/C 219 prenájom hrobového miesta č. C 219 Mária Pinčeková, Veľké Lovce stiahnuť
174/A 165 prenájom hrobového miesta č. A 165 Mária Pinčeková, Veľké Lovce stiahnuť
175/C 220 prenájom hrobového miesta č. C 220 Mária Pinčeková, Veľké Lovce stiahnuť
176/C 22 prenájom hrobového miesta č. C 22 Jozef Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
177/B 52 prenájom hrobového miesta č. B 52 Jozef Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
178/B 19 prenájom hrobového miesta č. B 19 Jozef Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
179/B 206 prenájom hrobového miesta č. B 206 Lucia Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
180/D 214 prenájom hrobového miesta č. D 214 Peter Vereš, Veľké Lovce stiahnuť
181/A 208 prenájom hrobového miesta č. A 208 Mária Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
182/A 190 prenájom hrobového miesta č. A 190 Mária Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
183/B 168 prenájom hrobového miesta č. B 168 Mária Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
184/A 172 prenájom hrobového miesta č. A 172 Mária Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
185/C 230 prenájom hrobového miesta č. C 230 Mária Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
186/C 16 prenájom hrobového miesta č. C 16 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
187/D 90 prenájom hrobového miesta č. D 90 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
188/B 259 prenájom hrobového miesta č. B 259 Mária Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
189/A 13 prenájom hrobového miesta č. A 13 Mária Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
190/A 51 prenájom hrobového miesta č. A 51 Janka Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
191/B 47 prenájom hrobového miesta č. B 47 Janka Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
192/C 43 prenájom hrobového miesta č. C 43 Janka Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
193/A 440 prenájom hrobového miesta č. A 440 Janka Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
194/D 125 prenájom hrobového miesta č. D 125 Janka Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
195/C 96 prenájom hrobového miesta č. C 96 Štefan Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
196/A 91 prenájom hrobového miesta č. A 91 Angela Čapláková, Veľké Lovce stiahnuť
197/A 175 prenájom hrobového miesta č. A 175 Angela Čapláková, Veľké Lovce stiahnuť
198/A 114 prenájom hrobového miesta č. A 114 Angela Čapláková, Veľké Lovce stiahnuť
199/C 128 prenájom hrobového miesta č. C 128 Angela Čapláková, Veľké Lovce stiahnuť
200/C 61 prenájom hrobového miesta č. C 61 Anna Krajmerová, Veľké Lovce stiahnuť
201/D 173 prenájom hrobového miesta č. D 173 Jozef Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
202/C 118 prenájom hrobového miesta č. C 118 Ján Šajben, Nové Zámky stiahnuť
203/100 prenájom hrobového miesta č. 100 Beata Ciriová, Veľké Lovce stiahnuť
204/44 prenájom hrobového miesta č. 44 Ernest Sallai, Veľké Lovce stiahnuť
205/206 prenájom hrobového miesta č. 206 Etela Horváthová, Veľké Lovce stiahnuť
206/B 22 prenájom hrobového miesta č. B 22 Marian Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
207/C 166 prenájom hrobového miesta č. C 166 Oršula Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
208/A 315 prenájom hrobového miesta č. A 315 Oršula Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
209/B 39 prenájom hrobového miesta č. B 39 Oršula Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
210/A 234 prenájom hrobového miesta č. A 234 Oršula Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
211/C 174 prenájom hrobového miesta č. C 174 Valéria Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
212/B 65 prenájom hrobového miesta č. B 65 Mária Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
213/B 198 prenájom hrobového miesta č. B 198 Mária Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
214/C 19 prenájom hrobového miesta č. C 19 Mária Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
215/D 145 prenájom hrobového miesta č. D 145 Mária Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
216/B 106 prenájom hrobového miesta č. B 106 Mária Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
217/B 58 prenájom hrobového miesta č. B 58 Mária Lajdová, Veľké Lovce stiahnuť
218/C 142 prenájom hrobového miesta č. C 142 Amália Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
219/D 126 prenájom hrobového miesta č. D 126 Amália Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
220/D 33 prenájom hrobového miesta č. D 33 Barbora Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
221/B 179 prenájom hrobového miesta č. B 179 Barbora Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
222/A 126 prenájom hrobového miesta č. A 126 Mária Hégerová, Veľké Lovce stiahnuť
223/D 61 prenájom hrobového miesta č. D 61 Mária Hégerová, Veľké Lovce stiahnuť
224/C 206 prenájom hrobového miesta č. C 206 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
225/C 224 prenájom hrobového miesta č. C 224 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
226/A 141 prenájom hrobového miesta č. A 141 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
227/C 207 prenájom hrobového miesta č. C 207 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
228/C 51 prenájom hrobového miesta č. C 51 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
229/A 111 prenájom hrobového miesta č. A 111 Ľudmila Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
230/C 248 prenájom hrobového miesta č. C 248 Alžbeta Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
231/A 46 prenájom hrobového miesta č. A 46 Júlia Pintešová, Veľké Lovce stiahnuť
232/D 209 prenájom hrobového miesta č. D 209 Júlia Pintešová, Veľké Lovce stiahnuť
233/B 40 prenájom hrobového miesta č. B 40 Emil Bako, Veľké Lovce stiahnuť
234/178 prenájom hrobového miesta č. 178 Magdaléna Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
235/53 prenájom hrobového miesta č. 53 Magdaléna Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
236/C 37 prenájom hrobového miesta č. C 37 Oľga Tvrdoňová, Nitriansky Hrádok stiahnuť
237/A 77  prenájom hrobového miesta č. A 77 Oľga Tvrdoňová, Nitriansky Hrádok stiahnuť
238/B 7 prenájom hrobového miesta č. B 7 Paula Vadkertiová, Veľké Lovce stiahnuť
239/A 312 prenájom hrobového miesta č. A 312 Paula Vadkertiová, Veľké Lovce stiahnuť
240/A 363 prenájom hrobového miesta č. A 363 Paula Vadkertiová, Veľké Lovce stiahnuť
241/C 156 prenájom hrobového miesta č. C 156 Mária Amrichová, Veľké Lovce stiahnuť
242/A 122 prenájom hrobového miesta č. A 122 Mária Amrichová, Veľké Lovce stiahnuť
243/D 153 prenájom hrobového miesta č. D 153 Mária Amrichová, Veľké Lovce stiahnuť
244/ C 176 prenájom hrobového miesta č. C 176 Mária Lunáková, Veľké Lovce stiahnuť
245/B 15 prenájom hrobového miesta č. B 15 Mária Lunáková, Veľké Lovce stiahnuť
246/D 98 prenájom hrobového miesta č. D 98 Mária Lunáková, Veľké Lovce stiahnuť
247/A 226 prenájom hrobového miesta č. A 226 Alžbeta Čapeková, Veľké Lovce stiahnuť
248/D 210 prenájom hrobového miesta č. D 210 Terézia Krčmárová, Veľké Lovce stiahnuť
249/D 6 prenájom hrobového miesta č. D 6 Terézia Krčmárová, Veľké Lovce stiahnuť
250/D 7 prenájom hrobového miesta č. D 7 Terézia Krčmárová, Veľké Lovce stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner  
251/C 218 prenájom hrobového miesta č. C 218 Alžbeta Hancková, Veľké Lovce stiahnuť
252/A 402 prenájom hrobového miesta č. A 402 Rozália Tomová, Veľké Lovce stiahnuť
253/A 29 prenájom hrobového miesta č. A 29 Gabriela Tkáčiková, Veľké Lovce stiahnuť
254/A 189 prenájom hrobového miesta č. A 189 Gabriela Tkáčiková, Veľké Lovce stiahnuť
255/B 192 prenájom hrobového miesta č. B 192 Helena Hlavatá, Veľké Lovce stiahnuť
256/C 130 prenájom hrobového miesta č. C 130 Helena Hlavatá, Veľké Lovce stiahnuť
257/A 296 prenájom hrobového miesta č. A 296 Helena Hlavatá, Veľké Lovce stiahnuť
258/C 164 prenájom hrobového miesta č. C 164 Helena Hlavatá, Veľké Lovce stiahnuť
259/A 216 prenájom hrobového miesta č. A 216 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
260/A 55 prenájom hrobového miesta č. A 55 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
261/C 10 prenájom hrobového miesta č. C 10 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
262/D 192 prenájom hrobového miesta č. D 192 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
263/C 3 prenájom hrobového miesta č. C 3 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
264/C 58 prenájom hrobového miesta č. C 58 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
265/C 35 prenájom hrobového miesta č. C 35 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
266/A 217 prenájom hrobového miesta č. A 217 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
267/B 98 prenájom hrobového miesta č. B 98 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
268/A 161 prenájom hrobového miesta č. A 161 PaedDr. Emil Petrička, Veľké Lovce stiahnuť
269/128 prenájom hrobového miesta č. 128 Helena Nagyová, Veľké Lovce stiahnuť
270/95 prenájom hrobového miesta č. 95 Helena Nagyová, Veľké Lovce stiahnuť
271/124 prenájom hrobového miesta č. 124 Margita Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
272/171 prenájom hrobového miesta č. 171 Margita Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
273/198 prenájom hrobového miesta č. 198 Margita Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
274/C 200 prenájom hrobového miesta č. C 200 Anton Vallo, Veľké Lovce stiahnuť
275/B 104 prenájom hrobového miesta č. B 104 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
276/D 204 prenájom hrobového miesta č. D 204 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
277/B 142 prenájom hrobového miesta č. B 142 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
278/A 41 prenájom hrobového miesta č. A 41 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
279/A 377 prenájom hrobového miesta č. A 377 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
280/D 25 prenájom hrobového miesta č. D 25 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
281/A 132 prenájom hrobového miesta č. A 132 Eva Števlíková, Veľké Lovce stiahnuť
282/C 244 prenájom hrobového miesta č. C 244 Anna Kechanová, Veľké Lovce stiahnuť
283/B 61  prenájom hrobového miesta č. B 61 Rozália Tóthová, Veľké Lovce stiahnuť
284/A 162 prenájom hrobového miesta č. A 162 Rozália Tóthová, Veľké Lovce stiahnuť
285/D 140 prenájom hrobového miesta č. D 140 Mária Ševčíková, Veľké Lovce stiahnuť
286/D 40 prenájom hrobového miesta č. D 40 Marta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
287/D 46 prenájom hrobového miesta č. D 46 Marta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
288/D 48 prenájom hrobového miesta č. D 48 Marta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
289/B 189 prenájom hrobového miesta č. B 189 Marta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
290/B 173 prenájom hrobového miesta č. B 173 Ľudmila Brániková, Veľké Lovce stiahnuť
291/D 54 prenájom hrobového miesta č. D 54 Ľudmila Brániková, Veľké Lovce stiahnuť
292/A 89 prenájom hrobového miesta č. A 89 Rozália Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
293/B 1 prenájom hrobového miesta č. B 1 Rozália Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
294/C 223 prenájom hrobového miesta č. C 223 Rozália Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
295/C 165 prenájom hrobového miesta č. C 165 Gabriela Holečková, Veľké Lovce stiahnuť
296/C 18 prenájom hrobového miesta č. C 18 Barbora Poláková, Veľké Lovce stiahnuť
297/D 205 prenájom hrobového miesta č. D 205 Barbora Poláková, Veľké Lovce stiahnuť
300/B 211 prenájom hrobového miesta č. B 211 Ladislav Bugri, Veľké Lovce stiahnuť
301/A 245 prenájom hrobového miesta č. A 245 Ladislav Bugri, Veľké Lovce stiahnuť
302/D 26 prenájom hrobového miesta č. D 26 Jarmila Bagalová, Veľké Lovce stiahnuť
303/C 196 prenájom hrobového miesta č. C 196 Monika Horváthová, Veľké Lovce stiahnuť
304/56 prenájom hrobového miesta č. 56 Šarlota Szénaszká, Veľké Lovce stiahnuť
305/115 prenájom hrobového miesta č. 115 Eva Marusičová, Veľké Lovce stiahnuť
306/201 prenájom hrobového miesta č. 201 Helena Korpásová, Veľké Lovce stiahnuť
307/155 prenájom hrobového miesta č. 155 Monika Šallayová, Veľké Lovce stiahnuť
308/C 115 prenájom hrobového miesta č. C 115 Veronika Hlaváčová, Veľké Lovce stiahnuť
309/A 291 prenájom hrobového miesta č. A 291 Veronika Hlaváčová, Veľké Lovce stiahnuť
310/B 77 prenájom hrobového miesta č. B 77 Veronika Hlaváčová, Veľké Lovce stiahnuť
311/D 8 prenájom hrobového miesta č. D 8 František Németh, Veľké Lovce stiahnuť
313/C 242 prenájom hrobového miesta č. C 242 Eva Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
314/A 405 prenájom hrobového miesta č. A 405 Eva Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
315/D 148 prenájom hrobového miesta č. D 148 Eva Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
316/B 132 prenájom hrobového miestač. B 132 Štefan Nagy, Veľké Lovce stiahnuť
317/164 prenájom hrobového miestač. 164 Ján Nagy, Veľké Lovce stiahnuť
318/C 97 prenájom hrobového miesta č. C 97 Monika Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
319/A 396 prenájom hrobového miesta č. A 396 Anna Štrbová, Veľké Lovce stiahnuť
320/A 173 prenájom hrobového miesta č. A 173 Anna Štrbová, Veľké Lovce stiahnuť
321/A 11 prenájom hrobového miesta č. A 11 Anna Štrbová, Veľké Lovce stiahnuť
322/A 39 prenájom hrobového miesta č. A 39 Anna Štrbová, Veľké Lovce stiahnuť
323/C  121 prenájom hrobového miesta č. C 121 Elena Baková, Veľké Lovce stiahnuť
324/C 122 prenájom hrobového miesta č. C 122 Elena Baková, Veľké Lovce stiahnuť
325/B 205 prenájom hrobového miesta č. B 205 Elena Baková, Veľké Lovce stiahnuť
326/A 75 prenájom hrobového miesta č. A 75 Terézia Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
327/B 124 prenájom hrobového miesta č. B 124 Anna Kukučková, Veľké Lovce stiahnuť
328/B 114 prenájom hrobového miesta č. B 114 Anna Kukučková, Veľké Lovce stiahnuť
329/C 84 prenájom hrobového miesta č. C 84 Anna Kukučková, Veľké Lovce stiahnuť
330/D 199 prenájom hrobového miesta č. D 199 Anna Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
331/A 272 prenájom hrobového miesta č. A 272 Anna Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
332/13 prenájom hrobového miesta č. 13 Zuzana Máteová, Nové Zámky stiahnuť
333/41 prenájom hrobového miesta č. 41 Zuzana Máteová, Nové Zámky stiahnuť
334/94 prenájom hrobového miestač. 94 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
335/23 prenájom hrobového miesta č. 23 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
336/5 prenájom hrobového miesta č. 5 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
337/93 prenájom hrobového miesta č. 93 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
339/172 prenájom hrobového miesta č. 172 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
340/122 prenájom hrobového miestač. 122 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
341/101 prenájom hrobového miesta č. 101 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
342/90 prenájom hrobového miesta č. 90 Ing. Adriana Benyusová, Veľké Lovce stiahnuť
343/A 451 prenájom hrobového miesta č. A 451 Mária Mihóková, Veľké Lovce stiahnuť
344/D 24 prenájom hrobového miesta č. D 24 Mária Mihóková, Veľké Lovce stiahnuť
345/A 423 prenájom hrobového miesta č. A 423 Mária Mihóková, Veľké Lovce stiahnuť
346/C 155 prenájom hrobového miesta č. C 155 Mária Mihóková, Veľké Lovce stiahnuť
347/B 105 prenájom hrobového miesta č. B 105 Ing. Marta Bossányiová, Senec stiahnuť
348/A 9 prenájom hrobového miesta č. A 9 Ing. Marta Bossányiová, Senec stiahnuť
349/C 36 prenájom hrobového miesta č. C 36 Emília Šemeláková, Veľké Lovce stiahnuť
350/B 197 prenájom hrobového miesta č. B 197 Rozália Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
351/B 50 prenájom hrobového miesta č. B 50 Rozália Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
352/B 51 prenájom hrobového miesta č. B 51 Rozália Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
353/B 183 prenájom hrobového miesta č. B 183 Rozália Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
354/D 164 prenájom hrobového miesta č. D 164 Anna Šimonová, Dunajská Streda stiahnuť
355/A 409 prenájom hrobového miesta č. A 409 Helena Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
356/B 47 prenájom hrobového miesta č. B 47 Helena Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
357/A 194 prenájom hrobového miesta č. A 194 Helena Mandíková, Veľké Lovce stiahnuť
358/B 129 prenájom hrobového miesta č. B 129 Darina Chudivániová, Veľké Lovce stiahnuť
359/A 273 prenájom hrobového miesta č. A 273 Štefánia Zemániková, Veľké Lovce stiahnuť
360/A 323 prenájom hrobového miesta č. A 323 Ondrej Otruba, Veľké Lovce stiahnuť
361/132 prenájom hrobového miesta č. 132 Karel Struska, Veľké Lovce stiahnuť
362/D 91 prenájom hrobového miesta č. D 91 Anna Kráľová, Veľké Lovce stiahnuť
363/C 141 prenájom hrobového miesta č. C 141 Anna Kráľová, Veľké Lovce stiahnuť
364/A 425 prenájom hrobového miesta č. A 425 Anna Kráľová, Veľké Lovce stiahnuť
365/A 211 prenájom hrobového miesta č. A 211 Anna Kráľová, Veľké Lovce stiahnuť
366/31 prenájom hrobového miesta č. 31 Johanna Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
367/104 prenájom hrobového miesta č. 104 Johanna Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
368/176 prenájom hrobového miesta č. 176 Johanna Mátéová, Veľké Lovce stiahnuť
369/C 21 prenájom hrobového miesta č. C 21 Mária Otrubová, Veľké Lovce stiahnuť
370/A 257 prenájom hrobového miesta č. A 257 Mária Otrubová, Veľké Lovce stiahnuť
371/135 prenájom hrobového miesta č. 135 Júlia Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
372/4 prenájom hrobového miesta č. 4 Júlia Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
373/60 prenájom hrobového miesta č. 60 Júlia Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
374/46 prenájom hrobového miesta č. 46 Agneša Sallaiová, Veľké Lovce stiahnuť
375/A 137 prenájom hrobového miesta č. A 137 Ing. Marta Bossányiová, Veľké Lovce stiahnuť
376/C 251 prenájom hrobového miesta č. C 251 Ing. Marta Bossányiová, Veľké Lovce stiahnuť
378/C 91 prenájom hrobového miesta č. C 91 Ing. Marta Bossányiová, Veľké Lovce stiahnuť
379/B 78 prenájom hrobového miesta č. B 78 Mária Kurucová, Nové Zámky stiahnuť
380/A 186 prenájom hrobového miesta č. A 186 Mária Sklenárová, Veľké Lovce stiahnuť
381/A 70 prenájom hrobového miesta č. A 70 Mária Sklenárová, Veľké Lovce stiahnuť
382/C 131 prenájom hrobového miesta č. C 131 Anna Baková, Veľké Lovce stiahnuť
383/A 276 prenájom hrobového miesta č. A 276 Anna Baková, Veľké Lovce stiahnuť
384/C 159 prenájom hrobového miesta č. C 159 Anna Baková, Veľké Lovce stiahnuť
385/D 30 prenájom hrobového miesta č. D 30 Anna Baková, Veľké Lovce stiahnuť
386/A 218 prenájom hrobového miesta č. A 218 Anna Baková, Veľké Lovce stiahnuť
387/181 prenájom hrobového miesta č. 181 Rozália Tildiová, Veľké Lovce stiahnuť
388/61 prenájom hrobového miesta č. 61 Rozália Tildiová, Veľké Lovce stiahnuť
389/196 prenájom hrobového miesta č. 196 Rozália Tildiová, Veľké Lovce stiahnuť
390/15 prenájom hrobového miesta č. 15 Rozália Tildiová, Veľké Lovce stiahnuť
391/57 prenájom hrobového miesta č. 57 Alžbeta Tóthová, Bardoňovo stiahnuť
392/D 111 prenájom hrobového miesta č. D 111 Teodor Németh, Veľké Lovce stiahnuť
393/A 86 prenájom hrobového miesta č. A 86 Teodor Németh, Veľké Lovce stiahnuť
394/D 74 prenájom hrobového miesta č. D 74 Anna Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
395/C 30 prenájom hrobového miesta č. C 30 Anna Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
396/A 65 prenájom hrobového miesta č. A 65 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
397/D 64 prenájom hrobového miesta č. D 64 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
398/B 238 prenájom hrobového miesta č. B 238 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
399/A 30 prenájom hrobového miesta č. A 30 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
401/D 170 prenájom hrobového miesta č. D 170 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
402/C 15 prenájom hrobového miesta č. C 15 Gabriel Tóth, Veľké Lovce stiahnuť
403/A 400 prenájom hrobového miesta č. A 400 Zdenka Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
404/C 119 prenájom hrobového miesta č. C 119 Ján Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
405/C 23 prenájom hrobového miesta č. C 23 Ján Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
406/C 229 prenájom hrobového miesta č. C 229 Ján Šmýkala, Veľké Lovce stiahnuť
407/B 81 prenájom hrobového miesta č. B 81 Rozália Gulášová, Veľké Lovce stiahnuť
408/D 93 prenájom hrobového miesta č. D 93 Anna Ševčíková, Veľké Lovce stiahnuť
409/C 138 prenájom hrobového miesta č. C 138 Anna Ševčíková, Veľké Lovce stiahnuť
410/A 213 prenájom hrobového miesta č. A 213 Jana Udvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
411/A 337 prenájom hrobového miesta č. A 337 Jana jUdvardyová, Veľké Lovce stiahnuť
412/B 110 prenájom hrobového miesta č. B 110 Mária Vígľašová, Veľké Lovce stiahnuť
413/B 10  prenájom hrobového miesta č. B 10 Irena Kazárová, Predajná stiahnuť
414/D 163 prenájom hrobového miesta č. D 163 Irena Kazárová, Predajná stiahnuť
415/D 14 prenájom hrobového miesta č. D 14 Angela Ďurinová, Lipová stiahnuť
416/D 155 prenájom hrobového miesta č. D 155 Uršuľa Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
417/A 63 prenájom hrobového miesta č. A 63 Uršuľa Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
418/C 236 prenájom hrobového miesta č. C 236 Uršuľa Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
419/A 446 prenájom hrobového miesta č. A 446 František Lajda, Veľké Lovce stiahnuť
420/D 23 prenájom hrobového miesta č. D 23 František Lajda, Veľké Lovce stiahnuť
421/A 329 prenájom hrobového miesta č. A 329 František Lajda, Veľké Lovce stiahnuť
4/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2011 OZ Ľudový dom stiahnuť
5/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2011 Miestna organizácia Slovenského zväzu civilizačnej chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach stiahnuť
Kúpna zmluva Kúpna zmluva  Štefan Habrman a manželka Helena stiahnuť

 

 

Jún

Číslo Popis Zmluvný partner  
434/D 51 prenájom hrobového miesta č. D 51 Anna Žigraiová, Veľké Lovce stiahnuť
435/D 67 prenájom hrobového miesta č. D 67 Anna Žigraiová, Veľké Lovce stiahnuť
436/D 5 prenájom hrobového miesta č. D 5 Rozália Belányiová, Veľké Lovce stiahnuť
437/D 80 prenájom hrobového miesta č. D 80 Rozália Belányiová, Veľké Lovce stiahnuť
438/D 4 prenájom hrobového miesta č. D 4 Rozália Belányiová, Veľké Lovce stiahnuť
439/C 241 prenájom hrobového miesta č. C 241 Jozef Mellen, Veľké Lovce stiahnuť
440/B 216 prenájom hrobového miesta č. B 216 Mária Címerová, Veľké Lovce stiahnuť
441/D 96 prenájom hrobového miesta č. D 96 Júlia Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
442/A 335 prenájom hrobového miesta č. A 335 Júlia Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
443/B 213 prenájom hrobového miesta č. B 213 Júlia Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
444/B 263 prenájom hrobového miesta č. B 263 Júlia Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
445/B 181 prenájom hrobového miesta č. B 181 Mária Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
446/D 21 prenájom hrobového miesta č. D 21 Mária Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
447/C 201 prenájom hrobového miesta č. C 201 Helena Šinková, Veľké Lovce stiahnuť
448/B 101 prenájom hrobového miesta č. B 101 Stanislava Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
449/B 102 prenájom hrobového miesta č. B 102 Stanislava Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
450/D 77 prenájom hrobového miesta č. D 77 Hedviga Ševčíková, Veľké Lovce stiahnuť
451/A 152 prenájom hrobového miesta č. A 152 Jozef Belák, Veľké Lovce stiahnuť
452/B 264 prenájom hrobového miesta č. B 264 Jozef Belák, Veľké Lovce stiahnuť
453/A 232 prenájom hrobového miesta č. A 232 Juliana Debrecéniová, Veľké Lovce stiahnuť
454/A 432 prenájom hrobového miesta č. A 432 Juliana Debrecéniová, Veľké Lovce stiahnuť
455/A 336 prenájom hrobového miesta č. A 336 Juliana Debrecéniová, Veľké Lovce stiahnuť
456/A 431 prenájom hrobového miesta č. A 431 Juliana Debrecéniová, veľké Lovce stiahnuť
457/B 122 prenájom hrobového miesta č. B 122 Irena Hauckeová, Veľké Lovce stiahnuť
458/A 127 prenájom hrobového miesta č. A 127 Irena Hauckeová, Veľké Lovce stiahnuť
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 26.6.2009 a Dodatku č. 1 pre projekt:"Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce" SENSIM, s.r.o., Žilina stiahnuť
Dohoda č. 74/§42a/2011/NP v-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR, Kapisztóryho č. 1, Nové Zámky stiahnuť
Zmluva Zmluva na dodanie priesad letničiek Štefánia Sekáčová, Veľké Lovce stiahnuť
459/C 116 prenájom hrobového miesta č. C 116 Hedviga Boššániová, Veľké Lovce stiahnuť
460/C 132 prenájom hrobového miesta č. C 132 Hedviga Boššániová, Veľké Lovce stiahnuť
461/C 160 prenájom hrobového miesta č. C 160 Hedviga Boššániová, Veľké Lovce stiahnuť
462/D 52 prenájom hrobového miesta č. D 52 Emília Chudivániová, Veľké Lovce stiahnuť
463/C 191 prenájom hrobového miesta č. C 191 Vladimír Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
464/88 prenájom hrobového miesta č. 88 Katarína Máteová, Veľké Lovce stiahnuť
465/74 prenájom hrobového miestač. 74 Magdaléna Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
466/A 223 prenájom hrobového miesta č. A 223 Rozália Andraščíková, Veľké Lovce stiahnuť
467/A 166 prenájom hrobového miesta č. A 166 MUDr. Anastázia Mojáková, Veľké Lovce stiahnuť
468/C 45 prenájom hrobového miesta č. C 45 MUDr. Anastázia Mojáková, Veľké Lovce stiahnuť
469/C 240 prenájom hrobového miesta č. C 240 MUDr. Anastázia Mojáková, Veľké Lovce stiahnuť
470/A 5 prenájom hrobového miesta č. A 5 Emília Karabová, Podhájska stiahnuť
471/C 133 prenájom hrobového miesta č. C 133 Emília Karabová, Podhájska stiahnuť
472/D 152 prenájom hrobového miesta č. D 152 Emília Karabová, Podhájska stiahnuť
473/C 205 prenájom hrobového miesta č. C 205 Rafael Rybár, Bratislava stiahnuť
474/D 117 prenájom hrobového miesta č. D 117 Rafael Rybár, Bratislava stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner  
475/C 151 prenájom hrobového miesta č. C 151 Emil Kukučka, Nové Zámky stiahnuť
476/B 38 prenájom hrobového miesta č. B 38 Margita Kliská, Veľké Lovce stiahnuť
477/D 75 prenájom hrobového miesta č. D 75 Margita Kliská, Veľké Lovce stiahnuť
478/C 228 prenájom hrobového miesta č. C 228 Margita Kliská, Veľké Lovce stiahnuť
479/C 227 prenájom hrobového miesta č. C 227 Renáta Kliská, Veľké Lovce stiahnuť
480/B 201 prenájom hrobového miesta č. B 201 Margita Hajduová, Veľké Lovce stiahnuť
481/A 22 prenájom hrobového miesta č. A 22 Margita Hajduová, Veľké Lovce stiahnuť
482/A 138 prenájom hrobového miesta č. A 138 Jozef Kukučka, Veľké Lovce stiahnuť
483/D 109 prenájom hrobového miesta č. D 109 Emil Kukučka, Nové Zámky stiahnuť
484/C 144 prenájom hrobového miesta č. C 144 Ľudmila Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
485/C 213 prenájom hrobového miesta č. C 213 Ľudmila Habrmanová, Veľké Lovce stiahnuť
486/B 66 prenájom hrobového miesta č. B 66 Mária Kováčová, Veľké Lovce stiahnuť
487/C 145 prenájom hrobového miesta č. C 145 Mária Kováčová, Veľké Lovce stiahnuť
488/D 78 prenájom hrobového miesta č. D 78 Mária Kováčová, Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena COOP Jednota Nové Zámky, s.d. stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii Dušan Bórik, Veľké Lovce stiahnuť
489/D 135 prenájom hrobového miesta č. D 135 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
490/D 134 prenájom hrobového miesta č. D 134 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
491/B 203 prenájom hrobového miesta č. B 203 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
492/B 48 prenájom hrobového miesta č. B 48 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
493/B 103 prenájom hrobového miesta č. B 103 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
494/A 184 prenájom hrobového miesta č. A 184 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
495/A 23 prenájom hrobového miesta č. A 23 Anna Máteffyová, Veľké Lovce stiahnuť
496/B 127 prenájom hrobového miesta č. B 127 Angela Ďurinová, Lipová stiahnuť
497/B 96 prenájom hrobového miesta č. B 96 Mária Bartková, Veľké Lovce stiahnuť
498/B 87 prenájom hrobového miesta č. B 87 Mária Bartková, Veľké Lovce stiahnuť
499/75 prenájom hrobového miesta č. 75 Priška Ciriová, Veľké Lovce stiahnuť
80/§52a/2011/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky stiahnuť
500/A 110 prenájom hrobového miesta č. A 110 Helena Tóthová, Veľké Lovce stiahnuť
501/207 prenájom hrobového miesta č. 207 Alžbeta Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
502/209 prenájom hrobového miesta č. 209 Alžbeta Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
503/179 prenájom hrobového miesta č. 179 Alžbeta Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
504/180 prenájom hrobového miesta č. 180 Alžbeta Gyénová, Veľké Lovce stiahnuť
505/A 158 prenájom hrobového miesta č. A 158 Veronika Ondrušková, Šurany stiahnuť
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 zo dňa 27.07.2011 Štefan Habrman a Helena Habrmanová Veľké Lovce stiahnuť
506/B 115 prenájom hrobového miesta č. B 115 Ľudmila Zemaniková, Veľké Lovce stiahnuť
507/D 36 prenájom hrobového miesta č. D 36 Ľudmila Zemaniková, Veľké Lovce stiahnuť
508/B 242 prenájom hrobového miesta č. B 242 Mária Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
509/A 72 prenájom hrobového miesta č. A 72 Mária Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner  
510/C 198 prenájom hrobového miesta č. C 198 Štefan Búran, Nová Dubnica stiahnuť
511/A 167 prenájom hrobového miesta č. A 167 Ján Juríček, Bratislava stiahnuť
512/A 239 prenájom hrobového miesta č. A 239 Anna Tarniková, Veľké Lovce stiahnuť
513/A 195 prenájom hrobového miesta č. A 195 Anna Tarniková,Veľké Lovce stiahnuť
514/B 202 prenájom hrobového miesta č. B 202 Viera Peukerová, Veľké Lovce stiahnuť
515/C 4 prenájom hrobového miesta č. C 4 František Chudiváni, Veľké Lovce stiahnuť
516/B 164 prenájom hrobového miesta č. B 164 Terézia Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
517/B 128 prenájom hrobového miesta č. B 128 Terézia Pavlatovská, Veľké Lovce stiahnuť
dodatok č.4  Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce - stavebný dozor REGRO, s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
dodatok č. 2/2011 Dodatok č. 2/2011 k zmluve o dielo č. 27 - prenájom nádob - Veľké Lovce/2010 Brantner Nové Zámky,s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
518/B 223 prenájom hrobového miesta č. B 223 Mária Haládiková, Veľké Lovce stiahnuť
519/B 252 prenájom hrobového miesta č. B 252 Mária Haládiková, Veľké Lovce stiahnuť
520/B 91 prenájom hrobového miesta č. B 91 Mária Haládiková, Veľké Lovce stiahnuť
521/A 64 prenájom hrobového miesta č. A 64 Apolónia Chovanová, Palárikovo stiahnuť
522/A 214 prenájom hrobového miesta č. A 214 Apolónia Chovanová, Palárikovo stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner  
523/B 18 prenájom hrobového miesta č. B 18 Mária Šallaiová, Trávnica stiahnuť
524/70 prenájom hrobového miesta č. 70 Alžbeta Szilágyiová, Veľké Lovce stiahnuť
525/20 prenájom hrobového miesta č. 20 Štefan Gyén, Veľké Lovce stiahnuť
526/21 prenájom hrobového miesta č. 21 Štefan Gyén, Veľké Lovce stiahnuť
527/B 247 prenájom hrobového miesta č. B 247 Mária Bakalárová, Veľké Lovce stiahnuť
528/B 260 prenájom hrobového miesta č. B 260 Mária Bakalárová, Veľké Lovce stiahnuť
529/C 112 prenájom hrobového miesta č. C 112 Anna Náplavová, Veľké Lovce stiahnuť
530/B 160 prenájom hrobového miesta č. B 160 Anna Náplavová, Veľké Lovce stiahnuť
531/D 130 prenájom hrobového miesta č. D 130 Anna Náplavová, Veľké Lovce stiahnuť
532/D 157 prenájom hrobového miesta č. D 157 Amália Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
533/B 46 prenájom hrobového miesta č. B 46 Amália Krasňanová, Veľké Lovce stiahnuť
474-001/§51/2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "Absolventská prax" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky stiahnuť
475-001/§51/2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnan ie v rámci Národného projektu "Absolventská prax" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové zámky stiahnuť

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner  
534/D 116 prenájom hrobového miesta č. D 116 Antónia Kečkéšová, Veľké Lovce stiahnuť
535/A 436 prenájom hrobového miesta č. A 436 Antónia Kečkéšová, Veľké Lovce stiahnuť
536/10 prenájom hrobového miesta č. 10 Arpád Korpáš, Tomášov stiahnuť
537/D 119 prenájom hrobového miesta č. D 119 Rozália Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
538/A 413 prenájom hrobového miesta č. A 413 Rozália Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
539/A 222 prenájom hrobového miesta č. A 222 Rozália Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
540/A 90 prenájom hrobového miesta č. A 90 Rozália Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
541/A 192 prenájom hrobového miesta č. A 192 Anton Magyar, Dolný Ohaj stiahnuť
542/B 121 prenájom hrobového miesta č. B 121 Emília Lelovská, Nové Zámky stiahnuť
543/C 54 prenájom hrobového miesta č. C 54 Alžbeta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
544/C 55 prenájom hrobového miesta č. C 55 Alžbeta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
545/D 88 prenájom hrobového miesta č. D 88 Alžbeta Macková, Veľké Lovce stiahnuť
546/C 153 prenájom hrobového miesta č. C 153 Rozália Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
51/023/10 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 51/023/10 Dexia banka Slovensko, a.s. stiahnuť
6/2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce OZ Villanka Veľké Lovce stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner  
570/D 103 prenájom hrobového miesta č. D 103 Matúš Haládik, Šaľa stiahnuť
571/D 202 prenájom hrobového miesta č. D 202 Matúš Haládik, Šaľa stiahnuť
572/C 181 prenájom hrobového miesta č. C 181 Veronika Haládiková, Šaľa stiahnuť
573/29 prenájom hrobového miesta č. 29 Jolana Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
574/116 prenájom hrobového miesta č. 116 Jolana Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
575/2 prenájom hrobového miesta č. 2 Jozef Goga, Bratislava stiahnuť
576/18 prenájom hrobového miesta č. 18 Jozef Goga, Bratislava stiahnuť
577/A 297 prenájom hrobového miesta č. A 297 Alžbeta Pinčeková, Veľké Lovce stiahnuť
578/A 252 prenájom hrobového miesta č. A 252 Anna Bolemantová, Nové Zámky stiahnuť
579/C 117 prenájom hrobového miesta č. C 117 Bernardína Solčanská, Zbehy stiahnuť
580/A 18 prenájom hrobového miesta č. A 18 Mária Címerová, Veľké Lovce stiahnuť
581/A 43 prenájom hrobového miesta č. A 43 Anna Hrušovská, Veľké Lovce stiahnuť
582/B 148 prenájom hrobového miesta č. B 148 Anna Hrušovská, Veľké Lovce stiahnuť
583/C 197 prenájom hrobového miesta č. C 197 Anna Hrušovská, Veľké Lovce stiahnuť
584/A 321 prenájom hrobového miesta č. A 321 Anna Mellenová, Veľké Lovce stiahnuť
585/D 66 prenájom hrobového miesta č. D 66 Terézia Šuhajová, Veľké Lovce stiahnuť
586/B 83 prenájom hrobového miesta č. B 83 Terézia Šuhajová, Veľké Lovce stiahnuť
587/C 169 prenájom hrobového miesta č. C 169 Terézia Šuhajová, Veľké Lovce stiahnuť
588/A 98 prenájom hrobového miesta č. A 98 Terézia Šuhajová, Veľké Lovce stiahnuť
589/203 prenájom hrobového miesta č. 203 Margita Beňušová, Veľké Lovce stiahnuť
590/81 prenájom hrobového miesta č. 81 Margita Beňušová, Veľké Lovce stiahnuť
591/80 prenájom hrobového miesta č. 80 Margita Beňušová, Veľké Lovce stiahnuť
592/C 211 prenájom hrobového miesta č. C 211 Etela Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
593/B 70 prenájom hrobového miesta č. B 70 Etela Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
594/A 201 prenájom hrobového miesta č. A 201 Etela Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
595/D 56 prenájom hrobového miesta č. D 56 Etela Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
596/A 53 prenájom hrobového miesta č. A 53 Mária Nagyová, Nové Zámky stiahnuť
597/C 222 prenájom hrobového miesta č. C 222 Mária Nagyová, Nové Zámky stiahnuť
598/C 125 prenájom hrobového miesta č. C 125 Mária Nagyová, Nové Zámky stiahnuť
599/D 49 prenájom hrobového miesta č. D 49 Mária Nagyová, Nové Zámky stiahnuť
600/A 94 prenájom hrobového miesta č. A 94 Irena Lobodášová, Veľké Lovce stiahnuť
601/A 136 prenájom hrobového miesta č. A 136 Irena Lobodášová, Veľké Lovce stiahnuť
602/A 8 prenájom hrobového miesta č. A 8 František Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
603/187 prenájom hrobového miesta č. 187 Jozef Korpáš, Veľké Lovce stiahnuť
604/183 prenájom hrobového miesta č. 183 Jozef Korpáš, Veľké Lovce stiahnuť
605/36 prenájom hrobového miesta č. 36 Jozef Korpáš, Veľké Lovce stiahnuť
606/185 prenájom hrobového miesta č. 185 Jozef Korpáš, Veľké Lovce stiahnuť

 

 

December

číslo popis zmluvný partner  
607/C 13 prenájom hrobového miesta č. C 13 Jozef Kuruc, Veľké Lovce stiahnuť
608/138 prenájom hrobového miesta č. 138 Viola Mazúchová, Veľké Lovce stiahnuť
609/139 prenájom hrobového miesta č. 139 Viola Mazúchová, Veľké Lovce stiahnuť
610/C 94 prenájom hrobového miesta č. C 94 Anton Kurali, Veľké Lovce stiahnuť
611/D 124 prenájom hrobového miesta č. D 124 Anton Kurali, Veľké Lovce stiahnuť
612/D 70 prenájom hrobového miesta č. D 70 Emília Položániová, Dolný Ohaj stiahnuť
613/D 47 prenájom hrobového miesta č. D 47 Emília Položániová, Dolný Ohaj stiahnuť
614/82 prenájom hrobového miesta č. 82 Etela Korpášová, Veľké Lovce stiahnuť
615/129 prenájom hrobového miesta č. 129 Ľudovít Korpás, Komárno stiahnuť
616/D 41 prenájom hrobového miesta č. D 41 Mária Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
617/A 279 prenájom hrobového miesta č. A 279 Mária Rapavá, Veľké Lovce stiahnuť
618/B 118 prenájom hrobového miesta č. B 118 Viera Pintérová, Veľké Lovce stiahnuť
619/C 245 prenájom hrobového miesta č. C 245 Jozefína Kurucová, Veľké Lovce stiahnuť
620/B 27 prenájom hrobového miesta č. B 27 Mgr. Mária Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
621/C 78 prenájom hrobového miesta č. C 78 Anton Habrman, Veľké Lovce stiahnuť
622/B 116 prenájom hrobového miesta č. B 116 Anton Habrman, Veľké Lovce stiahnuť
623/C 247 prenájom hrobového miesta č. C 247 Vojtech Sallai, Veľké Lovce stiahnuť
624/120 prenájom hrobového miesta č. 120 Vojtech Sallai, Veľké Lovce stiahnuť
625/B 200 prenájom hrobového miesta č. B 200 Mária Bakalárová, Veľké Lovce stiahnuť
626/A 76 prenájom hrobového miesta č. A 76 Mária Bakalárová, Veľké Lovce stiahnuť
627/C 143 prenájom hrobového miesta č. C 143 Emília Dobročániová, Veľké Lovce stiahnuť
628/B 85 prenájom hrobového miesta č. B 85 Emília Dobročániová, Veľké Lovce stiahnuť
629/D 28 prenájom hrobového miesta č. D 28 Emília Dobročániová, Veľké Lovce stiahnuť
630/A 417 prenájom hrobového miesta č. A 417 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
631/A 350 prenájom hrobového miesta č. A 350 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
632/A 302 prenájom hrobového miesta č. A 302 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
633/B 188 prenájom hrobového miesta č. B 188 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
634/C 225 prenájom hrobového miesta č. C 225 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
635/C 226 prenájom hrobového miesta č. C 226 Mária Vanková, Veľké Lovce stiahnuť
636/B 57 prenájom hrobového miesta č. B 57 Alžbeta Ďurinová, Veľké Lovce stiahnuť
dodatok č. 2 dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 25.05.2011 Štefan Habrman a manž. Helena stiahnuť
dodatok č. 3 dodatok č. 3/2011 k Zmluve o dielo č. 27- prenájom nádob  Brantner Nové Zámky, s.r.o. stiahnuť
Darovacia zmluva Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť