Zmluvy a objednávky v roku 2017

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Rámcová zmluva o zabezpečení odvozu, likvidácie, recyklácie, uskladnenia drobného stavebného odpadu PROSPECT, spol s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky   stiahnuť
6/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  OZ Ľudový dom, Jozef Galbavý, Veľké Lovce  stiahnuť 
4/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Agnesa Horváthová, Veľké Lovce  stiahnuť
2/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
3/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Občianske združenie Country búrka, Mgr. Martin Brezánsky. Veľké Lovce  stiahnuť
 1/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Telovýchovná Jednota Veľké Lovce, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť 
5/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny odbor MS, Michaela Balážová, Veľké Lovce

 

stiahnuť
7/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Na Podvalku, Mgr. Eva Takáčová, Veľké Lovce

 

stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2013  Vlasta Huslicová, Jozef Németh, Veľké Lovce č. 560  stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Nájomná zmluva   Ruže sv. Alžbety, n. o.  stiahnuť  
 749/B88  Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta   Ing. Ingrid Záhumenská  stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz
 106/NR/2016  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra stiahnuť 
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu   Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra  stiahnuť 
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry  Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra   stiahnuť
 Zmluva o hudobnej produkcii   Hudobná skupina Trevis, Bc. Radoslav Németh, Veľké Lovce č. 427 stiahnuť 
Zmluva o dielo - oporný múr TJ  František Chudiváni ml., Veľké Lovce č. 341 stiahnuť
Dodatok č.  1 k zmluve o dielo  František Chudiváni ml., Veľké Lovce č. 341 stiahnuť
 11/2017  Zmluva o dielo na vypracovanie projektu - Prístavba telocvične a šp. učební   Profis NZ, s.r.o, Považská 4, Nové Zámky  stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz

 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia 

Zverejnená dňa : 27.7.2017

 Dávid Kondicz - KONFER networks, Ulica Skautov 10, Dvory nad Žitavou   stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   stiahnuť
 Zmluva o dielo - smetné koše  FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra  stiahnuť
 Zmluva o dielo - thuje   Záhrada a kvety Kútiky, Kútiky 1, Šurany   stiahnuť
 Zmluva o dielo - parkové lavičky   Jozef Kliský, Akad. sochár, Veľké Lovce č. 731 stiahnuť  

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz
 2017010004

 Zmluva o dielo - kamerový systém 

Zverejnená dňa : 13.10.2017

 ŠTRBA - COMPANY, s.r.o., Veľké Lovce č. 801  stiahnuť
 Z20170110  Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK   Miestna akčná skupina Združenia Termál, Nám. M.R. Štefánika 1, Maňa  stiahnuť 

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz
 751/B182  Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta   Rozália Raceková  stiahnuť

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz
 SOD-03-12-2017-SK  Zmluva o vytvorení webového sídla   Galileo Corporation, s.r.o.,Čierna Voda 468  stiahnuť
 SOP-03-12-2017-SK  Zmluva o prevádzke webového sídla   Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468  stiahnuť
 Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií  PoľnoBEGA, s.r.o., Veľké Lovce č. 657, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť 
 17/17/012/56  Dohoda o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   UPSVaR Nové Zámky. F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky  stiahnuť
 752/ B 269  Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta   Ing. Karol Borik, MBA, Nové Zámky  stiahnuť

 

 

 

 

Objednávky 2017

popis suma v EUR partner  
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra stiahnuť
výmena regulátora plynu   90,00 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov  stiahnuť  
zakúpenie elektrospotrebičov - kultúrny dom   4284,10 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra   stiahnuť
projektová dokumentácia na stavebné konanie - telocvičňa  Profis NZ s.r.o., Považská 5353/4, Nové Zámky  stiahnuť
štátne, európske, obecné vlajky  391, 06  Vlajky. EU, Ing. Radim Šída, s.r.o.  stiahnuť
zásobník na mydlo+náplne do KD   139,06 PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, Nové Zámky  stiahnuť
 pozinkované rošty - TJ  1 516,80   KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov  stiahnuť 
 roxor, tvárnice - TJ  1302,42  VLADAP Plus, s.r.o. , Dolný Ohaj č. 125 stiahnuť
 koše na odpad  592,00  FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra  stiahnuť
verejné obstarávanie - Veľké Lovce, zvýšenie bezečnosti chodcov v centre obce  AE group, s.r.o.  stiahnuť
parkové lavičky "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce" 1456,00  Jozef Kliský, Akad. sochár, Veľké Lovce 731 stiahnuť
thuje "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce" 1178,00 Záhrada a kvety Kútiky, Kútiky 1, Šurany  stiahnuť
 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení   Hiteco team, a.s., Továrenská 10, Bratislava   stiahnuť
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrová 147 949 65 Nitra stiahnuť
 vytvorenie webovej stránky obce "Profesional" 840,00  Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 stiahnuť