Zmluvy a objednávky v roku 2017

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Rámcová zmluva o zabezpečení odvozu, likvidácie, recyklácie, uskladnenia drobného stavebného odpadu PROSPECT, spol s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky   stiahnuť
6/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  OZ Ľudový dom, Jozef Galbavý, Veľké Lovce  stiahnuť 
4/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Agnesa Horváthová, Veľké Lovce  stiahnuť
2/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
3/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Občianske združenie Country búrka, Mgr. Martin Brezánsky. Veľké Lovce  stiahnuť
 1/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017  Telovýchovná Jednota Veľké Lovce, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť 
5/2017  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny odbor MS, Michaela Balážová, Veľké Lovce

 

stiahnuť
7/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Na Podvalku, Mgr. Eva Takáčová, Veľké Lovce

 

stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2013  Vlasta Huslicová, Jozef Németh, Veľké Lovce č. 560  stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Nájomná zmluva   Ruže sv. Alžbety, n. o.  stiahnuť  

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz
 106/NR/2016  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra stiahnuť 
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu   Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra  stiahnuť 
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry  Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra   stiahnuť
 Zmluva o hudobnej produkcii   Hudobná skupina Trevis, Bc. Radoslav Németh, Veľké Lovce č. 427 stiahnuť 

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz

 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia 

Zverejnená dňa : 27.7.2017

 Dávid Kondicz - KONFER networks, Ulica Skautov 10, Dvory nad Žitavou   stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz
 2017010004

 Zmluva o dielo - kamerový systém 

Zverejnená dňa : 13.10.2017

 ŠTRBA - COMPANY, s.r.o., Veľké Lovce č. 801  stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz

 

 

 

 

Objednávky 2017

popis suma v EUR partner  
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra stiahnuť
výmena regulátora plynu   90,00 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov  stiahnuť  
zakúpenie elektrospotrebičov - kultúrny dom   4284,10 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra   stiahnuť
projektová dokumentácia na stavebné konanie - telocvičňa  Profis NZ s.r.o., Považská 5353/4, Nové Zámky  stiahnuť
štátne, európske, obecné vlajky  391, 06  Vlajky. EU, Ing. Radim Šída, s.r.o.  stiahnuť
zásobník na mydlo+náplne do KD   139,06 PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, Nové Zámky  stiahnuť
 pozinkované rošty - TJ  1 516,80   KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov  stiahnuť 
 roxor, tvárnice - TJ  1302,42  VLADAP Plus, s.r.o. , Dolný Ohaj č. 125 stiahnuť
 koše na odpad  592,00  FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra  stiahnuť
verejné obstarávanie - Veľké Lovce, zvýšenie bezečnosti chodcov v centre obce  AE group, s.r.o.  stiahnuť