Zmluvy a objednávky v roku 2018

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
 5/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 MO Matice Slovenskej, Mária Rapavá otvoriť
 753/A372  Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta  František Németh, Veľké Lovce otvoriť  
 1/2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018  TJ Veľké Lovce, Filip Mihók  otvoriť
 2/2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018  MS SČK, Filip Mihók   otvoriť
 4/2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018  ZO ZPCCH, Agnesa Horváthová otvoriť 
 7/2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018  Ruže sv. Alžbety, n.o.  otvoriť
 6/2018  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018  Občianske združenie Ľudový dom, Jozef Galbavý otvoriť
 Dodatok č. 2 Zmluvy o dodávke elektriny č. 03958/2013  Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany  otvoriť

  

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Kúpna zmluva   František Hrušovský, Veľké Lovce 236, 941 42 Veľké Lovce otvoriť

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
 Kúpna zmluva  

Štefan Kuruc, G.Bethlena č.25, 940 01 Nové Zámky

stiahnuť
 18170072   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)  Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava stiahnuť
 Nájomná zmluva   Ivana Fialková, MDŽ 1881/40, Šurany  stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť

 

 

 

 

 

 

Objednávky 2018

popis suma v EUR partner  
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť
stiahnuť